Instruks for leie av kommunale basseng og svømmehaller

Alle grupper som leier svømmebasseng eller svømmehall i Arendal kommune skal ha en ansvarlig leietaker over 18 som har bestått livredderkurs. Denne personen skal være til stede i bassenget under hele leieperioden.

Det er krav om at det skal være minimum to personer til stede i bassenget. Det er ikke tillatt å bade alene. Alle dører inn til svømmebassenget og svømmehallen skal til enhver tid være lukket og låst. Det er ansvarlig leietaker som må påse dette.

Det er viktig at det ikke er flere badende i bassenget enn det som er tillatt:

• Stinta svømmehall: 30 personer
• Flosta: 20
• Moltemyr: 20
• Birkenlund: 20
• Asdal: 20
• Bjorbekk: 15

- Alle badende skal dusje og vaske seg med såpe. All såpe må skylles godt av før en går i bassenget.
- Alle badende skal bruke badehette.
- Små barn må bruke godkjent badebukse eller engangsbleie.
- Det må ikke medbringes mat, drikke, snus og tobakk i eller ved bassenget.
- Alle utesko skal settes igjen i garderoben.

For at det skal være hyggelig for alle å bruke anleggene skal leietaker etter bruk:

  • Spyle dusjene
  • Fjerne hår fra slukene
  • Svabre vann vekk fra gulvene slik at det ikke renner ut i
  • Fjerne søppel i garderoben
     

Hvis reglene ikke blir fulgt vil garderoben bli rengjort og leietaker vil få en regning for denne ekstrakostnaden.

Leietaker er ansvarlig for at instruks blir lest og forstått.