Hva gjør barnevernet? - Arendal kommune

Kontakt oss

Barneverntjenesten
Tlf: 37 01 30 00
Fax: 37 01 30 20

Send sikker digital post

Barnevernleder
Karina Antonsen

Besøksadresse
Maxis kjøpesenter
Vesterveien 44

Postadresse
Arendal kommune
Enhet/avdeling
Postboks 123, 4891 Grimstad