Våre mål og verdier

I Arendal kommune setter vi innbyggerne først. Uansett hvem du er.

Kommunens jobb er å skape gode tjenester i hverdagen. Sikre at livet blir lettere og tryggere for alle som bor her, og for de som skal leve her i framtida. Da må vi sørge for at så mange som mulig bidrar til å ivareta og utvikle fellesskapet.

Målet er et godt samfunn for alle, til det beste for mennesker, natur og økonomi. Så enkelt, så ambisiøst. Derfor tar kommunen en utviklerrolle. I samarbeid med frivilligheten, kultur- og næringslivet og menneskene som bor her, skal vi lytte og lære, dele og skape.

Det er i kommunen vi lever våre liv. Og her i Arendal tar vi ansvaret sammen.

Mål 

  • Mestre egne liv og være en del av fellesskapet​
  • Livslang læring for alle​
  • Grønn næringsutvikling og inkludering i arbeidslivet​
  • Sammen skaper vi fremtiden​

Satsingsområder

  • God helse​
  • God utdanning​
  • Bærekraftige byer og samfunn​
  • Stoppe klimaendringene​
  • Samarbeid for å nå målene

Verdier 

Mennesket først

Alle mennesker er like mye verdt. Alle har noe å bidra med. Vi tar hensyn til hvordan våre beslutninger påvirker livet til den enkelte. Vi legger til rette for at alle kan bidra og utvikle seg i fellesskapet. 

Kommunen har en viktig rolle i å fremme inkludering og selvstendighet for alle.

Ambisiøs

For å skape et godt samfunn må vi våge å utvikle oss og tenke nytt. I Arendal tør vi å sette oss høye mål for det samfunnet vi ønsker, og forstår at vi må ta initiativ og jobbe hardt for å skape det. 

Godt samarbeid internt i kommunen, med innbyggere, organisasjoner og næringslivet, er en forutsetning for å fortsette å utvikle kommunen vår.

Langsiktig

Alt vi gjør skaper ringvirkninger. Vi er ansvarlige for å ta vare på det vi har arvet, og å overlate det i god stand til neste generasjon. 

I Arendal skal vi finne løsninger som er gode for både mennesker, natur og økonomi. Vi skal tenke helhetlig og langsiktig i alt vi gjør.