Østregate 12 - Metodistkirken

Offentlig ettersyn av forslag til plan. Formålet er å bevare kirkebygget og legge til rette for leilighetsbygg. Frist for merknader 6. februar.

Kommuneplanutvalget vedtok i møtet 7. desember 2022, PS 22/128 å legge nevnte planforslag med plankart datert  og bestemmelser ut til offentlig ettersyn. 

Formål

  • å legge til rette for at kirkebygget bevares i størst mulig grad og settes tilbake til  opprinnelig stand og utseende så langt det er mulig.
  • å legge til rette for å bygge et leilighetsbygg mellom kirkebygget og Fløyheia

Område

Planforslaget omfatter eiendommen gnr. 501, bnr. 266 med influensområder opp mot Fløyheia, og deler av offentlig veg.

Høring 

Planforslaget med dokumenter ligger ute til gjennomsyn på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 16. desember til 6. februar 2023.  

Merknader/frist 6. februar 

Har du merknader sendes de til Arendal kommune.

Sendt innspill pr. post

Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad

Sendt innspill pr. e-post

postmottak@arendal.kommune.no