Kirkegaten 1 og 3 - Arendal kommune

Kirkegaten 1 og 3

Offentlig ettersyn av planforslag. Formålet er tilrettelegging for en ekstra etasje. Frist for merknader 30. oktober. 

Kommuneplanutvalget vedtok i kommuneplanutvalgsmøtet 6. september 2023, PS 23/73 å legge nevnte planforslag ut til offentlig ettersyn med en endring i bestemmelsen, som nå er foretatt.

Formål

Formålet med planforslaget er å legge til rette for en ekstra etasje på de eksisterende næringsbyggene i Kirkegt. 1 og 3.

3D-modell

Se plankartet i kommunens 3D-modell over sentrum: https://arendal-kom.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=8d912736152d411bb05de3f93e6be11b

Merknader/frist 30. oktober 2023

Planforslaget er lagt ut til gjennomsyn på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 15. september til 30. oktober 2023.

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig til Arendal kommune.

Send innspill pr. post

Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad

Send innspill pr. e-post

postmottak@arendal.kommune.no