SFO - Lunderød skole og ressurssenter

Lunderød skole og ressurssenter tilbyr også SFO.

Påmelding, vedtekter og mer informasjon

På kommunens hovedside for SFO finner du påmeldingsskema, vedtekter og mer informasjon. 

Hva koster det?

Vi viser til gjeldende satser for SFO. Lunderød skole og ressurssenters SFO har ikke matservering. 

Når kan du få redusert SFO-prisen?

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn 511 500.- kr kan søke om redusert pris.
Ordningen gjelder for elever i 1.-4. trinn, og det må søkes på nytt for hvert skoleår.
Gå til siden om redusert SFO-betaling for å lese mer om når du kan søke og hvem som kan søke.

Vi har felles morgen-SFO på Lillebjørn-basen fram til kl. 8.30, og om ettermiddagen fra 14.30 og ut dagen.

SFO i ferier

Når det gjelder aktivitetene på SFO i feriene varierer det etter årstid. Enkelte elever har behov for noen av sine vanlige aktiviteter og gjøremål, men vi har daglig en felles aktivitet for alle elevene. Det er ulike turer, noe matlaging, ofte en formingsaktivitet og «kino» på Melkeveien. Vi bruker også gymsal i feriene. Infoskriv om hvilke aktiviteter elevene får tilbud om, kommer hjem i kommunikasjonsboka i løpet av uka før ferien.

Før hver ferie sender vi forespørsel i Visma Flyt Skole, hvor dere krysser av for hvilke dager barnet deres kommer på SFO, og eventuelle fridager. Dersom eleven likevel ikke kommer på SFO, vil vi gjerne ha beskjed så raskt som mulig. Det er dessverre ikke mulighet til å komme på SFO de dager en har satt opp at eleven har fridager, dette er grunnet personalets mulighet til å kunne ta ut feriedager og avspasering.

SFO er stengt i ukene 28,29,30 og 31.

Onsdag før skjærtorsdag stenger skolen kl. 12:00.

 

 

Kontakt oss

SFO-koordinator
Tlf: 37 00 66 12