Søke om plass på Lunderød

Nærskolens ansvar

Alle elever har rett til å gå på sin nærskole. Derfor er det nærskolen som har primæransvaret for å gi eleven et tilfredsstillende undervisningstilbud.

Elever som har omfattende og/eller spesifikke lærevansker må utredes av PPT ved nærskolen eller annen faginstans. PPT skriver så en sakkyndig vurdering som gir en beskrivelse av hvilke behov barnet har for tilrettelegging og spesialpedagogiske tiltak ved skolestart eller i den videre opplæringen.

Når den sakkyndige vurderingen foreligger må nærskolen vurdere sin mulighet for å gi et tilrettelagt undervisningstilbud. Mulige løsninger er for eksempel:

1. Nærskolen kan gi et fullverdig tilbud for eleven
2. Nærskolen kan gi et tilbud for eleven med veiledning fra Lunderød skole og ressurssenter
3. Det bør søkes om plass ved Lunderød skole og ressurssenter

Slik behandles søknader om plass ved Lunderød skole og ressurssenter

Foresatte i samarbeid med nærskolen skriver søknad om plass ved Lunderød skole og ressurssenter. Sakkyndig vurdering fra PPT, eventuelle rapporter fra andre faginstanser og vurdering fra nærskolen skal følge søknaden.

Søknaden sendes til enhetsleder ved Lunderød skole og ressurssenter.

Slik søker du

Søknadskjema for plass ved Lunderød skole og ressurssenter (PDF, 649 kB)

Søknadsfristen for kommende skoleår er 15. oktober.

Hva skjer videre?

Et rådgivende utvalg bestående av leder for PPT, en rektor, kommunalsjef og enhetsleder fra Lunderød skole og ressurssenter gjennomgår alle søknader før kommunalsjef fatter vedtak om inntak. Svar på søknaden kommer ca. 2. februar.

SFO-plass

SFO-plass ved Lunderød skole og ressurssenter må søkes på vanlig måte. Se informasjon om SFO og søknadsskjema.

Kontakt oss

Rektor
Elin Solvang Johansen
Tlf: 91 86 98 21

Avdelingsleder
Nina Broman Woxholt
Tlf: 48 17 71 32

Saksbehandler
Morten Kvist
Tlf: 37 00 66 24

Postadresse
Arendal kommune
Lunderød skole og ressurssenter
Postboks 123
4891 Grimstad