Veiledning og kurs

Lunderød skole og ressurssenter tilbyr veiledning til andre skoler i forhold til elever innen autismespekteret og/eller med andre store og sammensatte vansker. Vi bistår med tilrettelegging av læringsmiljø og struktur i skolehverdagen, samt idéer til læringsmateriell.

Kurs

Lunderød skole og ressurssenter tilbyr i tillegg kurs innen aktuelle områder. Disse kursene har en varighet på inntil 2 timer og kan også benyttes på personalmøter. Kursene er gratis.

Lunderød skole og ressurssenter tilbyr følgende kurs:

  • Teacch - innføring i og eksempler på hvordan denne metoden skaper et strukturert, oversiktlig og forutsigbart læringsmiljø
  • Autisme – innsikt i problematikken og eksempler på tiltak
  • Sosiale historier – innføring i et verktøy for å oppnå ønsket atferd
  • Numicon – innføring i bruken av konkretiseringsmiddel som viser visuell struktur i matematikken
  • LIMM - leseopplæringsmetode, særlig utviklet for elever med problematikk innen autismespekterforstyrrelser
  • Utfordrende atferd – hvordan tilrettelegge for å forebygge/praktiske eksempler
  • Hjelp, jeg har elever med spesielle behov! – kort innføring i grunnleggende kunnskap om hva som er lurt å tenke på og lurt å gjøre
  • ASK – alternativ og supplerende kommunikasjon
 

Sansehus

Lunderød skole og ressurssenter har et sansehus. 
Det er muligheter for andre skoler å låne det til elever med spesielle behov når det er ledig. Ta kontakt med enhetsleder Liv Rostøl for nærmere opplysninger eller avtale for opplæring i hvordan du bruker sansehuset. 

Kontakt oss

Enhetsleder Lunderød skole og ressurssenter
Liv Rostøl
Tlf: 37 00 66 10

Avdelingsleder
Elin Solvang Johansen
Tlf: 37 00 66 14

Teamleder Pegasus
Kaia Elisabeth Liltved
Tlf: 37 00 66 24

Besøksadresse
Lunderød 42, 4824 Bjorbekk

Postadresse
Arendal kommune
Lunderød skole og ressurssenter
Postboks 123
4891 Grimstad