Skoleruta for Lunderød skole og ressurssenter - 2022/2023

Skoleruta viser alle ferie- og fridager, inkludert planleggingsdager.

Skoleåret 2023/2024

Måned  Informasjon  
August  

SFO åpner mandag 7. aug. 

SFO stengt 15. og 16. august, planleggingsdager 

Skolestart torsdag 17. august  

September  Ingen fridager  
Oktober  

Høstferie uke 40, 2. – 6. oktober, SFO åpen 

Skole/SFO stengt fredag 20. oktober, planleggingsdag 

November  Ingen fridager  
Desember  

Siste skoledag før jul er torsdag 21. desember  

SFO åpen 22. des. og 27., 28, og 29. des. 

SFO stengt julaften og nyttårsaften 

Skoledager høsten 2023: 85  
Januar  

Skole/SFO stengt 2. jan., planleggingsdag 

Skolestart tirsdag 3. januar  

Februar  Vinterferie uke 8, SFO åpen , 19.-23. feb.
Mars  Påskeferie fom mandag 25. mars tom mandag 2.april. SFO åpen 25.+26.+27 mars. SFO stenger kl 12.00 onsdag før skjærtorsdag
April  Påskeferie fom mandag 25 mars tom mandag 2.april.
Mai  Fri onsdag 1. mai, torsdag 9.mai (Kr.Himmelfartsdag) 10.mai (inneklemt fredag), fredag 17.mai, mandag 20. mai (2.pinsedag) 
Juni  

Siste skoledag torsdag 20. juni.  

SFO stengt fredag 21. juni, planleggingsdag. 

SFO er åpen uke 26 og 27. 

Skoledager våren 2024:  105 

 SFO er stengt i uke 28, 29, 30 og 31 i 2024. 

Skoleåret 2024/2025

Skoleruta - Lunderød skole
Måned Informasjon
August   SFO åpner mandag 5. aug. SFO stengt 13. og 14. august, planleggingsdager Skolestart torsdag 15. august.
September   Ingen fridager.
Oktober   Høstferie uke 40, 30.9.-4.10., SFO åpen Skole/SFO stengt fredag 18. oktober pga.planleggingsdag.
November   Ingen fridager.
Desember   Siste skoledag før jul er fredag 20. desember SFO åpen 23.+ 27.+30 des. SFO stengt julaften og nyttårsaften
Skoledager høsten 2024:  87
Januar   SFO 2. - .3. jan. 6. januar er SFO og skole stengt pga. planleggingsdag. Skolestart tirsdag 7. januar.
Februar   Vinterferie uke 8, 17. -21. feb. SFO åpen.
Mars   Ingen fridager.
April   Påskeferie fom mandag 14. april tom mandag 21. april. SFO åpen 14.+15.+16.april. Onsdag 16.4. stenger SFO kl 12.00.
Mai   Fri torsdag 1. mai. Fri torsdag 29.mai, Kristi Himmelfartsdag. Fredag 30.mai Planleggingsdag – skole og SFO er stengt.
Juni   Fri mandag 9. juni (2. pinsedag) Siste skoledag fredag 20. juni. SFO er åpen uke 26 og 27.
Skoledager våren 2025: 103