Skoleruta for Lunderød skole og ressurssenter - 2021/2022

Skoleruta viser alle ferie- og fridager, inkludert planleggingsdager. 

Måned  

Informasjon  

August  

SFO åpner mandag 9. aug. 

SFO stengt 17. og 18. august, planleggingsdager 

Skolestart torsdag 19. august  

September  

Ingen fridager  

Oktober  

Høstferie uke 40, 4. – 8. oktober, SFO åpen 

Skole/SFO stengt fredag 22. oktober, planleggingsdag 

November  

Ingen fridager  

Desember  

Siste skoledag før jul er tirsdag 21. desember  

SFO åpen onsdag 22., torsdag 23. des. og mandag 27., tirsdag 28., onsdag 29. des. og torsdag 30.des. 

SFO stengt julaften og nyttårsaften 

Skoledager høsten 2021: 

83  

Januar  

Skole/SFO stengt 3. jan. (planleggingsdag) 

Skolestart tirsdag 4. januar  

Februar  

Vinterferie uke 8, 21. – 25. februar, SFO åpen 

Mars  

Ingen fridager 

April  

Påskeferie – skolefri fra og med mandag 11. april til og med mandag 18. april 

SFO åpen mandag 11. april, tirsdag 12. april og onsdag 13. april  (onsdag til kl. 12.00)  

Mai  

Skolefri tirsdag 17. mai, torsdag 26. mai (Kristi Himmelfartsdag) og fredag 27.mai (fredag 27. er SFO åpen),  

Juni  

Skolefri 24. mai (2.pinsedag) 

Siste skoledag onsdag 22. juni. 

SFO stengt 23. juni (planleggingsdag) 

SFO åpen resten av uke 25, uke 26 og 27. 

Skoledager våren 2021:  

107 

 

SFO er stengt i uke 28, 29, 30 og 31 i 2022.