Brøyteroder

Kommunale veier brøytes av kommunen selv og private kontraktører. Kommunen er delt inn i 31 brøyteroder. Rode 2-9 er kommunale. Rode 1 og 10-33 er private.

Områder 

Rode 1, Sentrum
Rode 2, Neset
Rode 4, Stinta
Rode 5, Myrene
Rode 6, Hisøy øst
Rode 7, Stoaruta
Rode 8, Hisøyruta
Rode 9, Molandsruta
Rode 10, Austre Moland
Rode 11, Flosta
Rode 12, Eydehavn
Rode 13, Saltrød nord
Rode 14, Saltrød sør
Rode 15, Tromøy øst
Rode 16, Tromøy midt
Rode 17, Tromøy vest
Rode 18, Hisøy midt
Rode 19, Hisøy vest
Rode 20, Natvig
Rode 21, Nedenes
Rode 22, Longumvann
Rode 23, Jovann
Rode 24, Songe
Rode 25, Solåsen
Rode 26, Barbu
Rode 27, Myra
Rode 28, Klodeborg
Rode 29, Asdal
Rode 31, Rykene
Rode 32, Øyestad vest
Rode 33, Strømsbu

Kontakt oss

Brøytekontraktører
Morten Bentzen  
Mob: 928 69 468

Anbud 
Ole Kenneth Bjornes
Tlf: 37 01 37 31