Brøyteroder

Anbud 

Når vi har ledige brøyteroder blir det lagt ut informasjon på denne siden. 

Områder 

Kommunale veier brøytes av kommunen selv og private kontraktører. Kommunen er delt inn i 31 brøyteroder. Rode 2-9 er kommunale. Rode 1 og 10-33 er private.

 • Rode 1, Sentrum
 • Rode 2, Neset
 • Rode 4, Stinta
 • Rode 5, Myrene
 • Rode 6, Hisøy øst
 • Rode 7, Stoaruta
 • Rode 8, Hisøyruta
 • Rode 9, Molandsruta
 • Rode 10, Austre Moland
 • Rode 11, Flosta
 • Rode 12, Eydehavn
 • Rode 13, Saltrød nord
 • Rode 14, Saltrød sør
 • Rode 15, Tromøy øst
 • Rode 16, Tromøy midt
 • Rode 17, Tromøy vest
 • Rode 18, Hisøy midt
 • Rode 19, Hisøy vest
 • Rode 20, Natvig
 • Rode 21, Nedenes
 • Rode 22, Longumvann
 • Rode 23, Jovann
 • Rode 24, Songe
 • Rode 25, Solåsen
 • Rode 26, Barbu
 • Rode 27, Myra
 • Rode 28, Klodeborg
 • Rode 29, Asdal
 • Rode 31, Rykene
 • Rode 32, Øyestad vest
 • Rode 33, Strømsbu

Kontakt oss

Brøytekontraktører

Morten Bentzen  
Tlf: 92 86 94 68

Anbud 

Ole Kenneth Bjornes
Tlf: 41 44 30 73