Badeplasser

Badeplasser i Arendal


Badevannskvalitet

Vi måler kvaliteten på utvalgte badeplasser 3 ganger i løpet av sommeren; ca. 20. juni, midt i juli og i begynnelsen av august. 

Vannprøvene testes for termotolerante koliforme bakterier. 

Måleindikatorer - cfu/100 ml:
<100 = god kvalitet
100-1000 = akseptabel kvalitet
>1000 = dårlig kvalitet

Badevannskvalitet
Måledato: 21.06.22 Kvalitet (måling)
Stølsviga God kvalitet (10)
Sørsvann God kvalitet (10)
Gjestebrygga God kvalitet (40)
Nidelv camping Akseptabel kvalitet (620)
Tangen/EB stranda Akseptabel kvalitet (170)
Barbu park Akseptabel kvalitet (240)
Løkholmen strand God kvalitet (10)