Badeplasser

Badeplasser i Arendal


Badevannskvalitet

Vi måler kvaliteten på utvalgte badeplasser 3 ganger i løpet av sommeren. Vannprøvene testes for termotolerante koliforme bakterier. 

Måleindikatorer - cfu/100 ml:
<100 = god kvalitet
100-1000 = akseptabel kvalitet
>1000 = dårlig kvalitet

Badevannskvalitet
Måledato: 5.08.2020 Kvalitet (måling)
Stølsviga God kvalitet (20)
Sørsvann God kvalitet (10)
Gjestebrygga God kvalitet (80)
Nidelv camping God kvalitet (30)
Tangen/EB stranda God kvalitet (40)
Solborgvann God kvalitet (10)
Barbu park vannlek Ikke målt
Barbu park stupetårnet Akseptabel kvalitet (360)