Badeplasser

I løpet av sommeren tester vi badevannskvaliteten på utvalgte badeplasser. 

Badeplasser i Arendal


Badevannskvalitet

Vi måler kvaliteten på utvalgte badeplasser 3 ganger i løpet av sommeren. Vannprøvene testes for termotolerante koliforme bakterier. 

Måleindikatorer - cfu/100 ml:
<100 = god kvalitet
100-1000 = akseptabel kvalitet
>1000 = dårlig kvalitet

Badevannskvalitet
Måledato: 25.07.19 Kvalitet (måling)
Stølsviga God kvalitet (60)
Sørsvann Akseptabel kvalitet( 330)
Gjestebrygga God kvalitet (30)
Nidelv camping God kvalitet (70)
Tangen/EB stranda Akseptabel kvalitet (440)
Solborgvann God kvalitet (100)
Barbu park vannlek Ikke målt
Barbu park stupetårnet God kvalitet (10)
Turkarten Akseptabel kvalitet (110)