Badeplasser

Badeplasser i Arendal


Badevannskvalitet

Vi måler kvaliteten på utvalgte badeplasser 3 ganger i løpet av sommeren; ca. 20. juni, midt i juli og i begynnelsen av august. 

Vannprøvene testes for termotolerante koliforme bakterier. 

Måleindikatorer - cfu/100 ml:
<100 = god kvalitet
100-1000 = akseptabel kvalitet
>1000 = dårlig kvalitet

Badevannskvalitet
Måledato: 03.08.22 Kvalitet (måling)
Stølsviga God kvalitet (10)
Sørsvann God kvalitet (10)
Gjestebrygga Akseptabel kvalitet (100)
Nidelv camping God kvalitet (10)
Tangen/EB stranda God kvalitet (50)
Solborgvann God kvalitet (10)
Barbu park Mindre god (400)
Løkholmen strand God kvalitet (10)
Barbu park baderenne Akseptabel kvalitet (70)