Badeplasser

Badeplasser i Arendal


Badevannskvalitet

Vi måler kvaliteten på utvalgte badeplasser 3 ganger i løpet av sommeren. Vannprøvene testes for termotolerante koliforme bakterier. 

Måleindikatorer - cfu/100 ml:
<100 = god kvalitet
100-1000 = akseptabel kvalitet
>1000 = dårlig kvalitet

Badevannskvalitet
Måledato: 18. - 19. 06.2020 Kvalitet (måling)
Stølsviga God kvalitet (20)
Sørsvann God kvalitet (10)
Gjestebrygga Akseptabel kvalitet (150)
Nidelv camping Akseptabel kvalitet (100)
Tangen/EB stranda Akseptabel kvalitet (100)
Solborgvann God kvalitet (< 10)="">
Barbu park vannlek Akseptabel kvalitet (750)
Barbu park stupetårnet Dårlig kvalitet (1500)