Fritidskassa - Arendal kommune

Fritidskassa

Hva er Fritidskassa? 

Formålet med Fritidskassa er å legge til rette for at alle barn og unge, gjennom å delta på fritidsaktiviteter, skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Målgruppen er barn og unge fra 6 – 19 år som av ulike grunner ikke deltar på faste ukentlige fritidsaktiviteter. Dette kan det være mange grunner til, men i hovedsak kan det være knyttet til familiens økonomi.

Hvem kan få tilbudet?

  • Fritidskassa er et tilbud om økonomisk støtte til barn og unge i lavinntektsfamilier. 
    Med lavinntekt mener vi at barnet/ungdommen lever i en familie som har vedvarende lav inntekt over tid. Lav inntekt kan skyldes sykdom/uførhet, enslig forsørger, forsørger som står utenfor ordinært arbeidsliv og så videre. Lav inntekt er definert som 415.200 kroner (etter skatt) i familier med to forsørgere, og 220.800 kroner (etter skatt) i familier med kun én forsørger. (Kilde: Statistisk sentralbyrå)
  • Barn og unge fra 6-19 år. Vi gir støtte til én aktivitet pr. barn i halvåret. Du kan få støtte inntil 2000 kr pr. barn i halvåret. Du må søke for hvert halvår. 
  • Barnet må ha bostedsadresse i Arendal kommune.
  • Aktiviteten som støttes skal være en ukentlig aktivitet, og vare i minst 10 uker. 

Slik søker du

Du kan søke om å få dekket utgifter for å delta i en fritidsaktivitet. Du kan søke om støtte før du melder deg på, eller når du har fått en faktura. Den som søker må være fylt 18 år. (Ungdom som har fylt 18 år kan søke selv ut søknadsperioden). Det er ingen søknadsfrist. 

Søknadsskjema - Fritidskassa
Du må logge deg på med MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Trenger du støtte til utstyr, cuper osv.?

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg. 
Husk at du også kan låne fritidsutstyr som for eksempel sykkel, ski, skøyter, telt etc. på Skattkammeret på torvet i Arendal.

Årskort på Aust-Agder museum og arkiv / Kuben

Aust-Agder museum og arkiv IKS ønsker å gi gratis årskort til familier som har innvilget støtte gjennom Fritidskassa. Om deres familie ønsker dette, send en e-post til anne-kari.stormoen@arendal.kommune.no for mer informasjon og evt. bestilling.

Ferietilbud

Arendal kommune har også ferietilbud for familier i målgruppen til Fritidskassa. Dette er både sommer og vinterturer. Les mer om ferietilbudet informasjon og meld din interesse. 

Kontakt oss