Fritidskassa

Hva er Fritidskassa? 

Fritidskassa er en erstatning av det som før het Fritidskortet og Fritidskortet pluss. Formålet med Fritidskassa er å legge til rette for at alle barn og unge, gjennom å delta på fritidsaktiviteter, skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Målgruppen er barn og unge fra 6 – 19 år som av ulike grunner ikke deltar på faste ukentlige fritidsaktiviteter. Dette kan det være mange grunner til, men i hovedsak kan det være knyttet til familiens økonomi.

Hvem kan få tilbudet?

  • Barn og unge fra 6-19 år. Vi gir støtte til én aktivitet pr. barn i halvåret. Du kan få støtte inntil 2000 kr pr. barn i halvåret.
  • Barnet må ha bostedsadresse i Arendal kommune.
  • Aktiviteten som støttes skal være en ukentlig aktivitet, og vare i minst 10 uker. 

Slik søker du

Du kan søke om å få dekket utgifter for å delta i en fritidsaktivitet. Du kan søke om støtte før du melder deg på, eller når du har fått en faktura. 

Du søker via vårt søknadsskjema. Du må logge deg på med MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Den som søker må være fylt 18 år. (Ungdom som har fylt 18 år kan søke selv ut søknadsperioden)

Vi åpner for søknader i begynnelsen av august 2022. 

Trenger du støtte til utstyr, cuper osv.?

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg. 

Kontakt oss

Julie Sundsdal Nærdal 
Tlf: 91 19 77 19

Anne-Kari Stormoen 
(tirsdag, torsdag og fredag)
Tlf: 37 01 36 17