Barnevern - Arendal kommune

Barnevern

Korona: informasjon fra barnevernet

Det er viktig at barneverntjenesten følger opp de barna som har behov for det under pandemien. Vi følger anbefalinger og retningslinjer fra Bufdir. I samarbeid med skoler og barnehager vurderer vi tilbud til de barna som har tiltak fra barneverntjenesten.

Barnevernvakten: 37 01 31 01

Vi er tilstede mandag - torsdag kl. 08:00-23:00, fredag kl. 08:00 - 00:00, lørdag og søndag kl. 16:00 - 00:00 
Utenom vår åpningstid er telefonen viderekoblet til Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111.