Østre Agder brannvesen - forside - områdemelding

Må du tenne bål?

Det er strengt tatt fremdeles lov, men ikke lurt å brenne bål og bråte nå om dagen.
Fjorårets gress og løv er veldig tørt, og bål/bråtebrenning kan raskt komme ut av kontroll. Det er også viktig at vi i denne koronasituasjonen ikke må bruke ressursene på ting som kan unngås.