Orion

Elever

Orion er en base for inntil tre elever i videregående skole. Vi samarbeider med Sam Eyde videregående skole, som også har det formelle ansvaret for elevene. Lunderød skole og ressurssenter har fag- og personalansvar.

Skoleåret 2023/24 er det en elev på basen.

Skoledagen

Basen har fast morgensamling hver dag. Da gjennomgår vi dag, dato, måned, år og vær.

Individuelle dagsplaner med symboler gir oversikt og forutsigbarhet.

Gruppetimer og tematimer

Gruppetimer (Fast gjennom hele året)

 • Morgensamling
 • Gruppetime
 • Kroppsbevissthetstime
 • Sansetime
 • Mat og helse
 • Eventyrtime
 • Sang og musikk/ønskekonsert
 • Massasjetime

Temaer i morgensamling

 • Meg selv
 • Høst
 • Forut 
 • Jul
 • Vinter
 • Karneval
 • Påske
 • Vår
 • 17. mai
 • Sommer

 

Temaer i gruppetimer skoleåret 2023-2024

Valg og medbestemmelse

 • Bli kjent
 • Høst
 • Eventyr

 

Bærekraftig utvikling

 • Forut-aksjonen
 • Høst
 • Jul
 • Vår og planter

 

Kropp og helse

 • Pubertet
 • Hygiene
 • Tannhelse
 • Påkledning
 • Fysisk aktivitet

 

Gøy med tall og numicon: hver uke

Motorisk trening er en viktig og daglig del av skoledagen. Fysioterapeutene og personalet samarbeider om opplegget for den enkelte.

Kontakt oss