Orion

Elever

Orion er en base for inntil tre elever i videregående skole. Vi samarbeider med Sam Eyde videregående skole, som også har det formelle ansvaret for elevene. Lunderød skole og ressurssenter har fag- og personalansvar.

Skoleåret 2021/2022 er det tre elever på basen.

Skoledagen

Basen har faste morgensamlinger hver dag. Da gjennomgår vi dag, dato, måned, år og vær.

Individuelle dagsplaner med symboler gir oversikt og forutsigbarhet.

Gruppetimer og tematimer

Gruppetimer (Fast gjennom hele året)

 • Morgensamling
 • Kroppsbevissthetstime
 • Sansetime
 • Musikk m/musikkterapeut
 • Eventyrtime
 • Sang og musikk/ønskekonsert
 • Massasjetime

Temaer i morgensamling

 • Meg selv
 • Høst
 • Forut 
 • Jul
 • Vinter
 • Karneval
 • Påske
 • Vår
 • 17. mai
 • Sommer

Motorisk trening er en viktig og daglig del av skoledagen. Fysioterapeutene og personalet samarbeider om opplegget for den enkelte.

I naturlige situasjoner jobber vi med sosiale ferdigheter og dagliglivsferdigheter (ADL). Det er viktig at elevene blir mest mulig selvstendige, og det er et mål at de skal kunne delta i de fleste sosiale situasjoner.

I individuelle arbeidsøkter har elevene fagene norsk/kommunikasjon/språktrening, engelsk og matematikk tilpasset deres nivå.  I disse øktene jobber vi også med oppgaver i tilknytning til tema.

Kontakt oss