Orion

Elever

Orion er en base for inntil tre elever i videregående skole. Vi samarbeider med Sam Eyde videregående skole, som også har det formelle ansvaret for elevene. Lunderød skole og ressurssenter har fag- og personalansvar.

Skoleåret 2022/2023 er det tre elever på basen.

Skoledagen

Basen har faste morgensamlinger hver dag. Da gjennomgår vi dag, dato, måned, år og vær.

Individuelle dagsplaner med symboler gir oversikt og forutsigbarhet.

Gruppetimer og tematimer

Gruppetimer (Fast gjennom hele året)

 • Morgensamling
 • Kroppsbevissthetstime
 • Sansetime
 • Mat og helse
 • Eventyrtime
 • Sang og musikk/ønskekonsert
 • Massasjetime

Temaer i morgensamling

 • Meg selv
 • Høst
 • Forut 
 • Jul
 • Vinter
 • Karneval
 • Påske
 • Vår
 • 17. mai
 • Sommer

Motorisk trening er en viktig og daglig del av skoledagen. Fysioterapeutene og personalet samarbeider om opplegget for den enkelte.

Kontakt oss