Lillebjørn

Elever

Skoleåret 2022/2023 er det 7 elever på Lillebjørn fra 4. til 10. trinn.

Skoledagen

Basen er bygget opp og innredet ut fra TEACCH – metodikken. Det vil si struktur, oversikt og forutsigbarhet.  Alle elevene har egne dagsplaner.

Basen har fast morgensamling hver dag. Da gjennomgår dag/dato/år og vær. Ny ordenselev hver dag ordner kalenderen og har andre praktiske gjøremål.

Vi har flere fellestimer gjennom uka med stasjoner, Røris, munnmotorikk, mat og helse og ART.

Hver dag i 5.time er det gruppetime for alle elever, da vi jobber med tema.

Tematimer

Følgende temaer er faste hvert år:

  • Solidaritetsaksjon Forut
  • Høytider og merkedager.
  • Årstider

Skoleåret 2022-2023 er hovedtema:

  • Bli kjent
  • Fysisk aktivitet
  • Trafikksikkerhet
  • Byen vår
  • Forfatter: bok, film, drama
  • Fra knoll og frø til mat

Tematimene tar utgangspunkt i naturfag, samfunnsfag, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, norsk, matematikk, engelsk, musikk og kunst & håndverk.

Oppgaver fra temaer tas periodevis inn i individuelle opplegg; for eksempel matche oppgaver, spill, leseøvinger eller andre fordypninger.

Elevene har alle fysisk aktivitetstime tilnærmet daglig, individuelt eller i gruppe.

Alle elevene har fagene norsk/kommunikasjon/språktrening og matematikk i sine individuelle arbeidsøkter, ut fra sitt eget nivå.

Elevenes planer beskriver også arbeid med sosiale ferdigheter og dagliglivets ferdigheter (ADL).