Jupiter

Skoleåret 2021/2022

Basen Jupiter har 7 elever dette skoleåret, 3 på 8.trinn og 4 på 10.trinn. Alle elevene har egne dagsplaner.

Skoledagen

Basen Jupiter har faste morgensamlinger hver dag der elevene gjennomgår dag, dato, måned, år, årstid og været. Ny ordenselev for hver ny uke har oppgaver som å ordne kalender, dekke bord og andre praktiske gjøremål.                                             
Undervisningen foregår både individuelt og i gruppe. Det å jobbe i grupper gir elevene øvelse på sosiale ferdigheter, tilhøre et fellesskap, lære å ta hensyn til fellesskapet, vise omsorg og vennskap. Gruppeundervisning gir rom for variasjon og læring av hverandre. Elevene har musikktime hver uke sammen med musikkterapeut.
Fysisk aktivitet er timeplanfestet hver dag og bruk av basseng hver fredag.

Basen har et samarbeid med 2 andre elever på ungdomsskolen i kroppsøving, mat & helse og andre felles aktiviteter som er aktuelle.                           

Tematimer
                                                                                                                    
Hver dag er det felles tematime som tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet 2020 nye fagplan i fagene; naturfag, samfunnsfag, KRLE.                                                            

Temaene dette året er:

 • Klassen vår
 • Vi leiker sammen
 • Boka om jeg og du
 • Forut, India
 • Kirkebygninger
 • Advent og jul
 • Ute om vinteren
 • Yrker
 • De fem sansene i møte med naturen
 • Påske
 • Det myldrende liv
 • Det spirer og gror(skolehage)
 • 17.mai – «HURRA»
 • Rumpetroll og frosker
 • Sommer kommer

Det legges inn dagsaktuelle temaer ved behov. Det er turer i nærmiljøet som å se/finne aktuelle ting. Gjenkallelse av turer og aktiviteter i forbindelse med tema gjennom fortelling, sanger, dikt, fysiske aktiviteter, matlaging og formingsaktiviteter. Kunst & håndverk trekkes inn i alle temaer.

Kontakt oss

Tlf: 902 73 947 
​Personalet på Jupiter