Velkommen til huset med det store hjertet! Ungdomstilbudet er åpent for deg mellom 13 og 20 år

Utleiepriser på Kulturkammeret 2023

Møterom (Celle 1-3, Smuget, Tingrettsalen)

 

Frivillige lag og foreningers ordinære virksomhet

gratis 

Kommunal virksomhet (med fokus på målgruppen).

gratis 

Målgruppen 13-25år

gratis 

Kommunal virksomhet pr. time (ikke relatert til målgruppen)

500

Kommunal virksomhet pr. dag (ikke relatert til målgruppen)

3500

* Tilleggstjenester kan bestilles nærmere etter avtale.
Merk: Frivillige lag og foreninger må være registrert i Brønnøysund for å få gratis leie.

Spesialrom (Smia, Kraftverket Kafe, Klangkammeret, Drivverket)

 

Frivillige lag og foreningers ordinære virksomhet

gratis 

Kommunal virksomhet (med fokus på målgruppen). Tilretteleggingsgebyr på 450kr pr time med mindre leietaker ønsker å gjøre dette selv. Vi beregner 2 tilretteleggingstimer pr arrangement. Utover dette er det ikke kostnad for leie pr time/dag.

450

Målgruppen 13-25år

gratis 

Kommunal virksomhet pr. time (ikke relatert til målgruppen)

700

Kommunal virksomhet pr. dag (ikke relatert til målgruppen)

4900

Andre aktører (stat, fylkeskommune, privat, kommersiell) pr. time

900

Andre aktører (stat, fylkeskommune, privat, kommersiell) pr. dag

6300

Leie av teknisk personell pr. time eks mva

650

*Tilleggstjenester kan bestilles nærmere etter avtale.
Merk: Frivillige lag og foreninger må være registrert i Brønnøysund for å få gratis leie.

Kraftverket Scene/Hjertekammeret

 

Frivillige lag og foreningers ordinære virksomhet

gratis 

Kommunal virksomhet (med fokus på målgruppen). Tilretteleggingsgebyr på 450kr pr time med mindre leietaker ønsker å gjøre dette selv. Vi beregner 2 tilretteleggingstimer pr arrangement. Utover dette er det ikke kostnad for leie pr time/dag.

450 

Målgruppen 13-25år

gratis 

Kommunal virksomhet pr. time (ikke relatert til målgruppen)

700

Kommunal virksomhet pr. dag (ikke relatert til målgruppen)

4900

Andre aktører (stat, fylkeskommune, privat, kommersiell) pr. time

1000

Andre aktører (stat, fylkeskommune, privat, kommersiell) pr. dag

7000

Leie av teknisk personell pr. time eks mva

650

Preprod/konsert/forestilling:

 

For målgruppen eks. teknikere pr. dag

gratis

Andre aktører eks. teknikere pr. time

400

Andre aktører eks. teknikere pr. dag

2800

Leie av teknisk personell pr. time eks mva

650

*Tilleggstjenester kan bestilles nærmere etter avtale.
Merk: Frivillige lag og foreninger må være registrert i Brønnøysund for å få gratis leie.