Velkommen til huset med det store hjertet! Ungdomstilbudet er åpent for deg mellom 13 og 20 år

Ofte spurte spørsmål om faktura og inn-/utmelding

Når får jeg faktura fra kulturskolen?

Kulturskolen sender ut faktura i september/februar.
De som blir tilbudt plass senere i semesteret vil få faktura i november/mai.

Hvor finner jeg fakturaen?

Alle som har e-faktura/avtalegiro med kommunen får faktura direkte i nettbanken. Dersom du ikke har avtale kommer den i posten. 
Den som søker plass for barnet blir registrert som betaler, og det er kun denne personen som får tilsendt faktura. 

Kan jeg få kopi på av fakturaen på e-post?

Det kan du! Send en mail til fakturagrunnlagAK@arendal.kommune.no 
Vi anbefaler at du går i nettbanken din og huker av for at du ønsker varsel på e-post når du får avtalegiro/e-faktura fra Arendal kommune. Da får du som regel kopi av fakturaen direkte fra banken. 

Hvordan melder jeg barnet mitt ut?

Logg inn på speedadmin her: https://noarn.speedadmin.dk/  og logg inn med IDporten. Øverst på menylinjen finner du utmelding.
Dersom du har flere barn hos oss, husk å sjekke øverst til venstre at du har valgt rett barn. 

Må jeg betale hele kontingenten hvis barnet mitt slutter midt i året?

Hvis du har hatt plassen i to uker eller mer må du i utgangspunktet betale for hele semesteret. Dersom vi kan tilby plassen til en ny elev betaler du bare fram til den nye eleven begynner. 

Må jeg si fra hvis barnet mitt skal slutte etter jul/sommerferien?

Plassen i kulturskolen gjelder for et helt skoleår. Fristen for å si opp plassen etter jul er 1. desember. Sier man opp etter det må man betale kontingent for neste semester, med mindre vi kan tilby plassen til en annen. 

Hvis man ønsker å fortsette etter sommerferien må plassen fornyes. Vi sender ut info om hvordan dette gjøres i april. Dersom du ikke foretar deg noe meldes barnet automatisk ut.