Bestille eller endre abonnement

Alle private husholdninger i Arendal kommune må ha offentlig renovasjon. Den vanlige løsningen for husholdninger er å ha standard renovasjonsabonnement. Miniabonnement er for deg som har lite restavfall. 

Delt abonnement (tidligere storabonnement) er når flere husholdninger (boenheter) deler avfallsdunker. Hytter og fritidshus skal ha eget abonnement. Renovasjonsperioden for fritidsabonnementer er 1. april til 31. oktober. 

Les mer om de ulike typene abonnementer hos Agder renovasjon.

Bestille eller endre

Du må ha minst èn dunk pr. avfallstype, unntatt plast. Plastdunk er valgfritt. Anbefalt antall dunker ved delt abonnement (PDF, 140 kB)

Størrelsen på dunker du kan velge mellom:
Restavfall Papp/papir Matavfall Glass/metall Plast
140 liter x x x x x
240 liter x x Ikke tilgjengelig x x
660 liter x x Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig x

Skjema for å endre abonnement eller antall/størrelse på dunker 
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Søk om fritak

I noen tilfeller er det mulig å få fritak. Husk at boligen/leiligheten må stå ubebodd minimum fire måneder fra du søker. Fritaket gjelder fra den 1. i måneden etter at søknaden er mottatt. Fritak gis for inntil to år om gangen. Hvis du ønsker forlengelse, må du huske å melde fra før fritaket går ut. 

Søk om fritak fra renovasjonsabonnement 
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Hjemmekompostering

Informasjonshefte om hjemmekompostering fra Agder renovasjon. Bruk skjema på side 9 hvis du ønsker fradrag for hjemmekompostering.

Nedgravde anlegg

I noen områder hvor det er mange abonnenter og liten plass til avfallsdunker, er det nedgravde avfallsanlegg. Kommunen arbeider med å få på plass flere slike anlegg i sentrum av Arendal. Abonnenter tilknyttet slike anlegg har standard abonnement. 

Lover og regler

Forskrift om husholdningsavfall i Arendal, Froland og Grimstad kommuner

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Spørsmål om utregning
Eiendomsgebyrer

Din eiendom og oversikt over gebyrer
Logg inn i "Mine eiendommer"