Plassering av avfallsdunker

Fast plassering av dunkene

Hvis du ikke har plass til å ha avfallsdunkene stående på egen eiendom, må du finne et annet sted å plassere dem. Husk å avtale plasseringen med grunneier. 

Den faste plasseringen av avfallsdunkene må ikke hindre arbeid på og ved veien (brøyting, kantklipping osv.) Du må også sørge for at dunkene står slik at de gir fri siktlinje for trafikken i kryss og langs veien. 

Plassering på hentedagen

Dunkene må plasseres maks. 5 meter fra der renovasjonsbilen stopper innen kl. 6.00 på hentedagen.

Du kan avtale å ha dunkene lenger unna enn 5 meter mot et hentetillegg.  En slik avtale er kun mulig for beholdere på 140 eller 240 liter og for en avstand på inntil 30 meter. Hentetillegget er 20 % av årsgebyret. Ta kontakt med Agder renovasjon.
 

Husk at det skal være mulig for renovatørene å trille avfallsdunkene uten hindringer (trappetrinn, snø, o.l.)

Merk gjerne dunkene

Hvis flere abonnenter har avfallsdunker på samme sted, kan du merke dunkene dine med husnummer. Du kan bestille klistrelapper fra Agder renovasjon

Kontakt oss

Spørsmål om utregning
Eiendomsgebyrer