Renovasjon/søppel

Endring fra 1. januar 2021

Fra 1. januar tar Agder renovasjon over ansvaret for alle renovasjonsabonnement og det praktiske rundt dette. Det betyr at du skal kontakte Agder renovasjon for å endre abonnement, bestille nye/endre dunker og spørsmål om faktura.

Du finner alt av informasjon og søknadsskjema på Agder renovasjon sin nettside eller ta kontakt med Agder renovasjon på telefon: 37 05 88 00 eller e-post: kundesenter@agderrenovasjon.no