Renovasjon/søppel

Agder renovasjon har satt ut nye avfallsdunker i Arendal kommune.
 
Antall abonnenter som har meldt inn endring av type abonnement er mange flere enn forventet. Saksbehandlingen vil derfor ta tid. De som har meldt inn endring vil få de dunkene de har bedt om når saken er behandlet. I mellomtiden er det satt ut dunker som tilsvarer eksisterende abonnement.
 
Endring i renovasjonsgebyret regnes fra første hele måned etter du har meldt inn endring av abonnementet.
 
Fra 1.5. 2017 blir renovasjonsgebyret todelt. Ett fast abonnementsgebyr pr. boenhet og ett variabelt gebyr avhengig av volumet (størrelsen) på restavfallsdunken. Samtidig gjøres storabonnement automatisk om til delt abonnement. 
Login for redigering