RIGG - forberedelse til videregående skole

Hvem søker vi?

  • Du har godkjent grunnskole
  • Du skal søke plass på videregående skole høsten 2020
  • Du har god arbeidskapasitet

Innhold i kurset

  • Norskundervisning
  • Undervisning i matematikk, engelsk, samfunnsfag, data og naturfag
  • 27 timer hver uke
  • Karriereveiledning med rådgiver
  • Kompetansemål fra grunnskolens modul 1-4
  • Prøver, men ikke eksamen
  • Privatisteksamen eller realkompetansevurdering i engelsk for deltakere som ikke har godkjent engelsk.

Hvem kan få tilbudet?

Personer som av ulike grunner har mangelfull grunnskoleutdanning kan få et tilpasset tilbud ved Arendal voksenopplæring. Opplæringsloven bestemmer hvem som har rett til grunnskole for voksne. 

Krav til nivå

Ved oppstart i august 2019 vil nivåkravet i norsk være A1+. Deltakere med rett og plikt til norskopplæring vil bli prioritert ved inntak. 

Slik søker du

Søknadsskjema