Skoleruta/School Calendar - Arendal voksenopplæring

Høst 2019

Skoleruta AVO - høst 2019
Måned Informasjon
August Skolestart torsdag 15. august
September Ingen fridager
Oktober Høstferie uke 40. Fri fredag 18. oktober (Sørlandske lærerstevne)
November Ingen fridager
Desember Siste skoledag før jul er torsdag 19. desember
Skoledager høsten 2019: 85

Vår 2020

Skoleruta AVO - vår 2020
Måned Informasjon
Januar Skolestart mandag 6. januar. Planleggingsdager 13. og 14. januar.
Februar Vinterferie uke 8
Mars Ingen fridager
April Påskeferie f.o.m mandag 6. april t.o.m mandag 13. april
Mai Fri fredag 1. mai, torsdag 21. mai (Kristi Himmelfart) og fredag 22.mai.
Juni Fri 1. juni (andre pinsedag). Siste skoledag er 19. juni
Skoledager våren 2010: 105