Skoleruta/School Calendar - Arendal voksenopplæring

Høst 2020

Skoleruta AVO - høst 2020
Måned Informasjon
August Skolestart 13. august.
September Høstferie uke 40
Oktober Høstferie uke 40. Fri fredag 16. oktober
November Ingen fridager
Desember Siste skoledag før jul fredag 18. desember
Skoledager høsten 2020: 85

 

Vår 2021

Skoleruta AVO - vår 2021
Måned Informasjon
Januar Skolestart mandag 4. januar
Februar Vinterferie uke 8
Mars Påskeferie f.o.m mandag 29. mars t.o.m onsdag 31. mars
April Påskeferie f.o.m torsdag 1. april t.o.m mandag 5. april
Mai Fri torsdag 13. mai ( Kristi Himmelfartsdag), fredag 14. mai, mandag 17. mai (Grunnlovsdag) og 24. mai ( 2. pinsedag)
Juni Siste skoledag torsdag 17. juni.
Skoledager våren 2021: 105