Skoleruta/School Calendar - Arendal voksenopplæring - Arendal kommune

Skoleruta/School Calendar - Arendal voksenopplæring

Høst 2022

Skoleruta AVO - høst 2022
Måned Informasjon
August Skolestart torsdag 18. August Planleggingsdager 15. 16, 17. august
September Høstferie uke 40
Oktober Høstferie uke 40. Planleggingsdag fredag 21. oktober
November Ingen fridager
Desember Siste skoledag før jul tirsdag 20. desember
Skoledager høsten 2022: 83

Vår 2023

Skoleruta AVO - vår 2023
Måned Informasjon
Januar Planleggingsdag 2. januar. Skolestart tirsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 8
Mars Ingen fridager
April Påskeferie f.o.m mandag 3. april t.o.m mandag 10. april
Mai Fri mandag 1. mai, onsdag 17. mai (Grunnlovsdag), torsdag 18. mai (Kristi himmelfartsdag, fredag 19 mai (inneklemt dag), mandag 29. mai (2. pinsedag)
Juni Siste skoledag torsdag 22. juni
Skoledager våren 2023: 107

Skoleruta for introdeltagere 2022/2023

Skoleruta AVO - introdeltagere 2022/2023
Måned Informasjon
August  Sommerprogram mandag 1. august tom 17. August. Skolestart 18. august
September  Ingen fridager
Oktober  Høstprogram uke 40. Planleggingsdag fredag 21. oktober
November  Ingen fridager
Desember  Siste skoledag før jul tirsdag 20. desember
  Skoledager høsten 2022: 83 
Januar  Planleggingsdag 2. januar. Skolestart tirsdag 3. januar
Februar  Vinterprogram uke 8 
Mars  Ingen fridager
April  Påskeferie f.o.m mandag 3. april t.o.m mandag 10. april
Mai  Fri mandag 1. mai, onsdag 17. mai. (Grunnlovsdag), torsdag 18. mai (Kristi himmelfartsdag, fredag 19. mai (inneklemt dag), mandag 29. mai (2. pinsedag)
Juni  Siste skoledag torsdag 22. juni 
  Skoledager våren 2023: 107 
  Sommerprogram uke 26