Skoleruta/School Calendar - Arendal voksenopplæring

Vår 2021

Skoleruta AVO - vår 2021
Måned Informasjon
Januar Skolestart mandag 4. januar
Februar Vinterferie uke 8
Mars Påskeferie f.o.m mandag 29. mars t.o.m onsdag 31. mars
April Påskeferie f.o.m torsdag 1. april t.o.m mandag 5. april
Mai Fri torsdag 13. mai ( Kristi Himmelfartsdag), fredag 14. mai, mandag 17. mai (Grunnlovsdag) og 24. mai ( 2. pinsedag)
Juni Siste skoledag torsdag 17. juni.
Skoledager våren 2021: 105

Høst 2021

Skoleruta AVO - høst 2021
Måned Informasjon
August Skolestart 19. august ( planleggingsdag 16,17, 18)
September Høstferie uke 40
Oktober Høstferie uke 40. ( planleggingsdag 22. oktober)
November Ingen fridager
Desember Siste skoledag før jul tirsdag 21. desember
Skoledager høsten 2021: 83

Vår 2022

Skoleruta AVO - vår 2022
Måned Informasjon
Januar Skolestart tirsdag 4. januar (planleggingsdag 3. januar)
Februar Vinterferie uke 8
Mars Ingen fridager
April Påskeferie f.o.m mandag 11. april t.o.m mandag 18. april
Mai Fri tirsdag 17 mai, torsdag 26. mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 27. mai (inneklemt dag)
Juni Fri mandag 6. juni (2. pinsedag). Siste skoledag 22. juni.
Skoledager våren 2022: 107