Prosjekter - Arendal voksenopplæring

Arendal voksenopplæring har lange tradisjoner for prosjektsamarbeid og utviklingsarbeid på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Flere prosjekter har vært finansiert gjennom EU-midler, og mange prosjekter er kommet til gjennom støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I tillegg har vi hatt og har en rekke samhandlingsprosjekter med frivillig sektor finansiert gjennom ulike støtteordninger.

For Arendal voksenopplæring er det viktig med prosjektsamarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, slik at vi i felleskap kan finne gode løsninger innenfor inkluderings- og kvalifiseringsfeltet. Frivillig sektor er derfor også viktig i utviklingen av alternative skoleløp med mer praktisk rettet tilbud. Svær mange prosjekter ved skolen går over i ordinær drift etter prosjektslutt, og vi blir ofte kontaktet av andre i bransjen for å fortelle om arbeidet vårt.

Arendal voksenopplæring ble nominert til Dronning Sonjas skolepris i 2021, hvor nettopp skolens evne til å samarbeide med andre ble løftet frem. Samme åre ble vi tildelt LIM-prisen til Agder fylkeskommue, for samhandlingsprosjektet Gammelnavsk ordliste i samarbeid med NAV Agder og NAV Arendal. Dialogprosjektet Folk møter folk, som er utviklet i samarbeid med Med Hjerte for Arendal og Arendal bibliotek, ble tildelt pris for beste ide for inkludering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Klassen for høyt utdannede (MOT) som begynte som et prosjekt, har mottatt merkelappen god praksis av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Vi deler gjerne av vår kunnskap og erfaring med andre.

Våre prosjekter

Les mer om noen av våre pågående prosjekter og annet utviklingsarbeid her.
Se alle prosjekter vi jobber med nå. 

Les om Arendal voksenopplæring på Arendalsfolk

Kontakt oss

Rektor
Lena Halvorsen 
Tlf. 93626696

Leder ved Norskavdelingen
Siw Blanco
Tlf. 93245529

Leder for Grunnskoleavdelingen
Glenn  Kåre Dalholt Haland
Tlf. 41348252

Samfunnskontakt:
Hilde Mjøs
Tlf. 91736368