Norskprøver

For deg som har rett og plikt til norskopplæring, er det obligatorisk å gå opp til avsluttende prøve.

Norskprøvene holdes 3 ganger pr. år: 

  • mars
  • mai/juni
  • november/desember. 

Les mer om prøvene på nettsiden til Kompetanse Norge

Hva koster det?

Kandidater med rett og plikt til norskopplæring får en skriftlig og en muntlig prøve gratis.

Norskprøven - voksenopplæringen - priser
Norskprøve Pris
Muntlig del kr 600
Skriftlig 3 deler kr 600
Delprøver kr 300