Norskprøver

Norskprøve

For deg som har rett og plikt til norskopplæring, er det obligatorisk å gå opp til avsluttende prøve.

Norskprøvene holdes 3 ganger pr. år: 

  • mars
  • mai/juni
  • november/desember. 

Les mer om prøvene på nettsiden til Kompetanse Norge

Norskprøve C1 - høyere akademisk nivå

Fra desember 2020 vil det også bli arrangert norskprøve på nivå C1
Les mer om prøven og nivå på Kompetanse Norge

Hva koster det?

Kandidater med rett og plikt til norskopplæring får en skriftlig og en muntlig prøve gratis.

Norskprøven - voksenopplæringen - priser
Norskprøve Pris
Muntlig del kr 800
Skriftlig 3 deler kr 800
Delprøver kr 400
C1-prøve lytte/skrive kr 1 000
C1-prøve lese/muntlig kr 1 000