RIGG - forberedelse til videregående skole

Hvem søker vi?

  • Du har godkjent grunnskole
  • Du skal søke plass på videregående skole høsten 2022
  • Du har god arbeidskapasitet og er motivert

Innhold i kurset

  • Norskundervisning
  • Undervisning i matematikk, engelsk, samfunnsfag, data og naturfag 28 timer per uke
  • Karriereveiledning med rådgiver
  • Kompetansemål fra grunnskolens moduler 1 - 4
  • Prøver, men ikke eksamen
  • Privatisteksamen eller realkompetansevurdering i engelsk for deltakere som ikke har godkjent engelsk
  • Morsmålstøtte og digital undervisning

Hvem kan få tilbudet?

Personer som av ulike grunner har mangelfull grunnskoleutdanning kan få et tilpasset tilbud ved Arendal voksenopplæring.  

Krav til nivå

Skolen vil prioritere plassene til deltakere som har tid, motivasjon og kapasitet til å studere mye. Ved oppstart i august 2021 vil nivåkravet i norsk være A2.

Hva koster det?

11 900 kr pr. semester for elever som ikke har rett til gratis opplæring.

Oppstart

13. august 2020.
 

Slik søker du

Søknadsskjema

Rett og plikt til gratis opplæring

Les mer om hvem som har rett til gratis opplæring.

Kontakt oss

Arendal voksenopplæring
Tlf: 37 00 65 00

Besøksadresse:
Kystveien 2
4841 Arendal

Postadresse
Arendal voksenopplæring
Postboks 123
4891 Grimstad

Kart over sted(er)

Åpningstider

Man-fre: 08:00-15:30