MOT - norskkurs for høyt utdannede

Hvem søker vi?

 • Personer som har høgskole- eller universitetsutdannelse, påbegynt eller ferdig utdannet 
 • Personer som ønsker skole 3-4 dager og språkpraksis 1 dag uka
 • Personer med god arbeidskapasitet og studieteknikk
 • Personer som har B2 som mål
 • Deltakere med rett og plikt til norskopplæring vil bli prioritert ved inntak

Kursets innhold

 • Rask progresjon 16 timer per uke, skole og nettbasert undervisning
 • Språkpraksis 1 dag i uka fra februar til juni, tilpasset utdannelsesbakgrunn
 • Deltakere på introduksjonsprogram får praksis hele året
 • Eksterne forelesere, kulturkurs, jobbsøkekurs og karriereveiledning
 • Jobbseminar: Møte med arbeidstakere fra andre nasjoner som forteller om sin vei til jobb i Norge

Hvem kan få tilbudet?

 • Ved oppstart i august 2021 vil nivåkravet være A2+. Inntaket gjøres basert på en helhetsvurdering av skriftlige og muntlige tester, samt et intervju.

Hva koster det?

 • Kurset koster 10 500 kr pr. semester for deltakere som ikke har rett til gratis opplæring

Slik søker du

Du kan søke hele året. 

Søknadsskjema

Kontakt oss

Arendal voksenopplæring
Tlf: 37 00 65 00

Besøksadresse:
Kystveien 2
4841 Arendal

Postadresse
Arendal voksenopplæring
Postboks 123
4891 Grimstad

Kart over sted(er)

Åpningstider

Man-fre: 08:00-15:30