MOT - norskkurs for høyt utdannede

Hvem søker vi?

 • Du som har høgskole- eller universitetsutdannelse, påbegynt eller ferdig utdannet 
 • Du som ønsker skole 3-4 dager og språkpraksis 1 dag i uka
 • Du som ønsker rask progresjon og en akademisk tilnærming til norskopplæringen
 • Du som kan studere selvstendig og har god arbeidskapasitet
 • Du som har B2 som mål våren/sommeren 2023

Studenter med rett og plikt til norskopplæring vil bli prioritert ved inntak

Kursets innhold

 • Norsk med samfunnskunnskap opp til nivå B2 i alle ferdigheter (lese, lytte, skrive og muntlig)
 • 16 timer undervisning per uke (fysisk og noe digital undervisning)
 • Språkpraksis tilpasset utdannelsesbakgrunn:1 dag per uke
 • Eksterne forelesere, workshops, deltakelse i samarbeidsprosjekter, kulturkurs, jobbsøkerkurs og karriereveiledning
 • Jobbseminar: Møte med arbeidstakere fra andre nasjoner som forteller om sin vei til jobb i Norge

Les mer om norskundervisning med rask progresjon på iMDI sine nettsider.

Hvem kan få tilbudet?

 • Ved oppstart i august 2022 vil nivåkravet være A2+. Inntak baseres på skriftlige og muntlige tester, og et intervju.

Hva koster det?

 • Kurset koster 10 800 kr pr. semester for deltakere som ikke har rett til gratis norskopplæring.

Slik søker du

Du kan søke hele året. 

Søknadsskjema

Kontakt oss

Arendal voksenopplæring
Tlf: 37 00 65 00

Besøksadresse:
Kystveien 2
4841 Arendal

Postadresse
Arendal voksenopplæring
Postboks 123
4891 Grimstad

Kart over sted(er)

Åpningstider

Man-tors: 08:00-13:00