MOT - norskkurs for høyt utdannede

Hvem søker vi?

 • Du som har høgskole- eller universitetsutdannelse, påbegynt eller ferdig utdannet 
 • Du som ønsker skole 3-4 dager og språkpraksis 1 dag i uka
 • Du som ønsker rask progresjon og en akademisk tilnærming til norskopplæringen
 • Du som kan studere selvstendig og har god arbeidskapasitet
 • Du som har B2 som mål våren/sommeren 2023

Studenter med rett og plikt til norskopplæring vil bli prioritert ved inntak

Kursets innhold

 • Norsk med samfunnskunnskap opp til nivå B2 i alle ferdigheter (lese, lytte, skrive og muntlig)
 • 16 timer undervisning per uke (fysisk og noe digital undervisning)
 • Språkpraksis tilpasset utdannelsesbakgrunn:1 dag per uke
 • Eksterne forelesere, workshops, deltakelse i samarbeidsprosjekter, kulturkurs, jobbsøkerkurs og karriereveiledning
 • Jobbseminar: Møte med arbeidstakere fra andre nasjoner som forteller om sin vei til jobb i Norge

Les mer om norskundervisning med rask progresjon på iMDI sine nettsider.

Hvem kan få tilbudet?

 • Ved oppstart i august 2022 vil nivåkravet være A2+. Inntak baseres på skriftlige og muntlige tester, og et intervju.

Hva koster det?

 • Kurset koster 11 100 kr pr. semester for deltakere som ikke har rett til gratis norskopplæring.

Slik søker du

Du kan søke hele året. 

Søknadsskjema for norskkurs

Kontakt oss

Arendal voksenopplæring
Tlf: 37 00 65 00

Besøksadresse:
Kystveien 2
4841 Arendal

Postadresse
Arendal voksenopplæring
Postboks 123
4891 Grimstad

Kart over sted(er)

Åpningstider

Man-tors: 08:00-13:00