MOT - norskkurs for høyt utdannede

Hvem søker vi?

 • Personer som har høgskole- eller universitetsutdannelse, påbegynt eller ferdig utdannet 
 • Personer som ønsker skole 3-4 dager og språkpraksis 1 dag uka
 • Personer med god arbeidskapasitet og studieteknikk
 • Personer som har B2 som mål
 • Deltakere med rett og plikt til norskopplæring vil bli prioritert ved inntak

Kursets innhold

 • Rask progresjon 16 timer per uke, skole og nettbasert undervisning
 • Språkpraksis 1 dag i uka fra februar til juni, tilpasset utdannelsesbakgrunn
 • Deltakere på introduksjonsprogram får praksis hele året
 • Eksterne forelesere, kulturkurs, jobbsøkekurs og karriereveiledning
 • Jobbseminar: Møte med arbeidstakere fra andre nasjoner som forteller om sin vei til jobb i Norge

Hvem kan få tilbudet?

 • Ved oppstart i august 2020 vil nivåkravet være A2+. Inntaket gjøres basert på en helhetsvurdering av skriftlige og muntlige tester, samt et intervju.

Hva koster det?

 • Kurset koster 10 500 pr. semester for deltakere som ikke har rett til gratis opplæring

Slik søker du

Du kan søke hele året. 

Søknadsskjema

Oppstart høsten 2020

Kurset starter 13. august. 

Kontakt oss

Arendal voksenopplæring
Tlf: 37 00 65 00

Besøksadresse:
Kystveien 2
4841 Arendal

Postadresse
Arendal voksenopplæring
Postboks 123
4891 Grimstad

Kart over sted(er)

Åpningstider

Man-fre: 08:00-15:30