Akademisk norsk B2 - norskkurs for høyt utdannede - Arendal kommune

Akademisk norsk B2 - norskkurs for høyt utdannede

Hvem søker vi?

 • Du som har høgskole- eller universitetsutdannelse, påbegynt eller ferdig utdannet 
 • Du som ønsker skole 3 dager pr uke 
 • Du som ønsker muligheter for språkpraksis 
 • Du som ønsker rask progresjon og en akademisk tilnærming til norskopplæringen
 • Du som kan studere selvstendig og har god arbeidskapasitet
 • Du som har B2 som mål våren/sommeren 2024

Studenter med rett og plikt til norskopplæring vil bli prioritert ved inntak

Kursets innhold

 • Norsk med samfunnskunnskap opp til nivå B2 i alle ferdigheter (lese, lytte, skrive og muntlig)
 • Cirka 15 timer undervisning pr. uke
 • Språkpraksis tilpasset utdannelsesbakgrunn
 • Deltakelse i samarbeidsprosjekter, workshops, eksterne forelesere og karriereveiledning

Les mer om norskundervisning med rask progresjon på iMDI sine nettsider.

Hvem kan få tilbudet?

 • Ved oppstart i august 2023 vil nivåkravet være A2+. Inntak baseres på skriftlige og muntlige tester, og et intervju.

Hva koster det?

 • Kurset koster 11 100 kr pr. semester for deltakere som ikke har rett til gratis norskopplæring.

Slik søker du

Du kan søke hele året. 

Søknadsskjema for norskkurs

Kontakt oss

Arendal voksenopplæring
Tlf: 37 00 65 00

Besøksadresse:
Kystveien 2
4841 Arendal

Postadresse
Arendal voksenopplæring
Postboks 123
4891 Grimstad

Kart over sted(er)

Åpningstider

Man-tors: 08:00-13:00