Samfunnskunnskap / Social studies

Hva tilbyr vi?

Alle som har rett og plikt til norskopplæring må gjennomføre et 50 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår.

Arendal voksenopplæring arrangerer hovedsakelig kurs i høstferien og vinterferien. Vi samarbeider med Grimstad kommune for å kunne tilby kurs på flest mulig språk.

Du som har fått rett/plikt til opplæring etter 1.9.2013 må avlegge en prøve i samfunnskunnskap etter endt kurs. Skolen arrangerer prøvene.

Slik søker du

Søknadsskjema - samfunnsfag

Hva koster det?

Se hvilke grupper som har rett til gratis opplæring.

Samfunnskunnskap - voksenopplæringen - priser
Kurs Pris
50 timers kurs i samfunnskunnskap kr 3 700
Prøve kr 600

Information in English

50 hours of social studies 

The Introduction Act states that the immigrants the law applies to should be offered a 50 hours course in Norwegian society. The course shall be given in a language the immigrant understands.
 
Arendal Voksenopplæring usually offers courses during the autumn and winter holidays. We also cooperate with Grimstad municipality in the organization of these courses.
 
 
Persons with a right and a duty according to the Introduction Act, who got their first settlement permit after 1.9.2013 are obliged to complete the course with a test. The school organizes the tests.  

Kontakt oss

Arendal voksenopplæring
Tlf: 37 00 65 00

Besøksadresse:
Kystveien 2
4841 Arendal

Postadresse
Arendal Voksenopplæring
Postboks 123
4891 Grimstad

Kart over sted(er)

Åpningstider

Man-fre: 08:00-15:30

Skolen er stengt fra 1. juli til 5. august. 

Første skoledag er 16. august.