MOT - ressursmobilisering for høyt utdannede

Hvem søker vi?

 • Personer som har høgskole- eller universitetsutdannelse, påbegynt eller ferdig utdannet.
 • Personer som ønsker skole 4 dager og språkpraksis 1 dag i uka.
 • Personer med god arbeidskapasitet og studieteknikk.
 • Personer som har B2 som mål.
 • Deltakere med rett og plikt til norskopplæring vil bli prioritert ved inntak.

Innhold i kurset

 • Norskundervisning med rask progresjon.
 • Språkpraksis 1 dag i uka fra februar til juni. Praksisperioden skal i så stor grad som mulig tilpasses utdannelsesbakgrunn.
 • Karriereveiledning med rådgiver.
 • Eksterne forelesere.
 • Kulturkurs.
 • Møte med arbeidstakere fra andre nasjoner som forteller om sin vei til jobb i Norge.
 • Fokus på nettverksbygging.

Krav til nivå

Ved oppstart i august 2019 vil nivåkravet være A2+. Inntaket gjøres basert på en helhetsvurdering av skriftlige og muntlige tester, samt et intervju.

Hva koster det?

Norskkurs dagtid - voksenopplæringen - priser
Antall timer Pris
15 timer pr. uke (pr. semester) kr 9 800
12 timer pr. uke (pr. semester) kr 8 600
9 timer pr. uke (pr. semester) kr 7 500


Slik søker du

Du kan søke hele året. 

Søknadsskjema

Kontakt oss

Arendal voksenopplæring
Tlf: 37 00 65 00

Besøksadresse:
Kystveien 2
4841 Arendal

Postadresse
Arendal Voksenopplæring
Postboks 123
4891 Grimstad