Academic power/MOT- ressusmobilisering for høyt utdannede

Et tilbud til innvandrere med høyere utdanning. 

MOT 1

Norskkurs med rask progresjon og arbeidslivsfokus. 

Hvem søker vi?

 • Personer som har høyskole eller universitetsutdannelse, påbegynt eller ferdig utdannet
 • Personer som ønsker skole 4 dager og språkpraksis 1 dag i uka

Krav til nivå

Vi setter inntaksgrensen høyere jo lenger ut i skoleåret vi har kommet. Per mars 2019 er kravet ca. midt mellom B1 og B2.

Kursets innhold

 • Norskundervisning med rask progresjon
 • Språkpraksis 1 dag i uka fra februar til juni. Praksisperioden skal i så stor grad som mulig tilpasses utdannelsesbakgrunn.
 • Karriereveiledning med rådgiver
 • Eksterne forelesere
 • Møte med arbeidstakere fra andre nasjoner som forteller om sin vei til jobb i Norge
 • Fokus på nettverksbygging

Oppstart 

Kurstilbudet går over 2 semestre fra august til juni. Målet er B2 i alle ferdigheter i juni.
 

Hva koster det?

For deltakere med rett og plikt, er kurset gratis. Se kurspriser for betalingsdeltakere.
 

MOT 2

Norskkurs med rask progresjon. Målsetning: Nivå B2 i desember.

Hvem søker vi?

 • Kursdeltakere som har høyskole eller universitetsutdannelse, påbegynt eller ferdig utdannet
 • Kursdeltakere som er på  B1 i alle ferdigheter i norsk 
 • Kursdeltakere som ønsker dagtilbud 4 dager i uka,  selvstudiedag hver torsdag. 
 • Deltakere med rett og plikt  til norskopplæring vil bli prioritert ved inntak

Kursets innhold

 • Norskundervisning med rask progresjon, skoleundervisning og selvstudier
 • Karriereveiledning med rådgiver
 • Kommunikasjonskurs 
 • Kulturkurs med sosialantropolog
 • Kreative workshops
 • Møte med arbeidstakere fra andre nasjoner som forteller om sin vei til jobb i Norge
 • Forelesninger med eksterne foredragsholdere
 • Fokus på nettverksbygging

Oppstart

Kurset starter hver høst. Målet er B2 i alle ferdigheter på norskprøve B1/B2 i desember.  
 

Hva koster det?

Kurset er 12-timer pr. uke. Se kurspriser. For deltakere med rett og plikt, er kurset gratis. Kontakt skolen for registrering.
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Arendal voksenopplæring
Tlf: 37 00 65 00

Besøksadresse:
Kystveien 2
4841 Arendal

Postadresse
Arendal Voksenopplæring
Postboks 123
4891 Grimstad