Academic power/MOT- ressusmobilisering for høyt utdannede

Et tilbud til innvandrere med høyere utdanning. 

MOT 1

Norskkurs med rask progresjon og arbeidslivsfokus. Deltakere må ligge på nivå A2 i alle ferdigheter ved oppstart.

Hvem søker vi?

 • Kursdeltakere som har høyskole eller universitetsutdannelse, påbegynt eller ferdig utdannet
 • Kursdeltaker som ligger over A2 i alle ferdigheter i norsk
 • Kursdeltakere som ønsker språkpraksis som del av kurstilbudet
 • Kursdeltakere som ønsker dagtilbud 4 dager i uka, hvorav 1 dag er selvstudier (torsdag) 

Kursets innhold

 • Norskundervisning med rask progresjon
 • Språkpraksis 1 dag i uka i autentisk miljø i 2. semester. Praksisperioden skal i så stor grad som mulig tilpasses utdannelsesbakgrunn.
 • Karriereveiledning med rådgiver
 • Kulturkurs med sosialantropolog
 • Kommunikasjonskurs 
 • Eksterne forelesere 
 • Møte med arbeidstakere fra andre nasjoner som forteller om sin vei til jobb i Norge
 • Fokus på nettverksbygging

Oppstart 

Kurstilbudet går over 2 semestre, med start på høsten. Målet er B2 nivå i alle ferdigheter i mai året etter. 
 

Hva koster det?

For betalingsdeltakere koster kurset kr 7900 første semester, og 9000 andre semester dersom du ønsker en praksisplass. For deltakere med rett og plikt, er kurset gratis.
 

MOT 2

Norskkurs med rask progresjon. Målsetning: Nivå B2 i desember.

Hvem søker vi?

 • Kursdeltakere som har høyskole eller universitetsutdannelse, påbegynt eller ferdig utdannet
 • Kursdeltakere som er på  B1 i alle ferdigheter i norsk 
 • Kursdeltakere som ønsker dagtilbud 4 dager i uka,  selvstudiedag hver torsdag. 
 • Deltakere med rett og plikt  til norskopplæring vil bli prioritert ved inntak

Kursets innhold

 • Norskundervisning med rask progresjon, skoleundervisning og selvstudier
 • Karriereveiledning med rådgiver
 • Kommunikasjonskurs 
 • Kulturkurs med sosialantropolog
 • Kreative workshops
 • Møte med arbeidstakere fra andre nasjoner som forteller om sin vei til jobb i Norge
 • Forelesninger med eksterne foredragsholdere
 • Fokus på nettverksbygging

Oppstart

Kurset starter hver høst. Målet er B2 i alle ferdigheter på norskprøve B1/B2 i desember.  
 

Hva koster det?

Kurset er 12-timer pr. uke. Se kurspriser. For deltakere med rett og plikt, er kurset gratis. Kontakt skolen for registrering.
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Arendal voksenopplæring
Tlf: 37 00 65 00

Besøksadresse:
Kystveien 2
4841 Arendal

Postadresse
Arendal Voksenopplæring
Postboks 123
4891 Grimstad