Grunnskole - voksenopplæring

Hva tilbyr vi?

Vår grunnskoleavdeling er tredelt.
  • Elever fra 16 – 23 år får et nivådelt grunnskoletilbud. Undervisningen foregår mellom kl. 08:15-15:30. Undervisningssted er Sam Eyde videregående skole.
  • Deltakere over 23 år vil fra høsten 2016 få et grunnskoletilbud ved Arendal voksenopplæring. Undervisningen foregår mellom kl. 08:30-15:45. 
Alle gruppene har undervisning i de fem fagene som er nødvendige for å få grunnskoleeksamen for voksne - norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Tilbudet fører fram til grunnskoleeksamen tilsvarende 10.trinn. På Sam Eyde har elevene i tillegg kroppsøving.
 
Voksne kan følge kortere kurs innen et fag eller følge et tilbud som kan føre fram til grunnskoleeksamen i ett eller flere fag. 
 

Hvem kan få tilbudet?

Personer som av ulike grunner har mangelfull grunnskoleutdanning kan få et tilpasset tilbud ved Arendal voksenopplæring. Opplæringsloven bestemmer hvem som har rett til grunnskole for voksne. 

Du må:
  • være over 16 år
  • ikke ha rett til videregående opplæring
  • ha behov for grunnskole

Slik søker du

 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontakt oss

Arendal voksenopplæring
Tlf: 37 00 65 00

Besøksadresse:
Kystveien 2
4841 Arendal

Postadresse
Arendal Voksenopplæring
Postboks 123
4891 Grimstad

Kart over sted(er)

Åpningstider

Man-fre: 08:00-15:30

Skolen er stengt fra 1. juli til 5. august. 

Første skoledag er 16. august.