Redusert kapasitet på logopedisk behandling

Arendal kommune har for tiden svært redusert kapasitet på logopedisk behandling og det er dessverre lang ventetid.

Barn og unge som har vansker med stamming, har rett til å få dekket utgifter til privat logoped via HELFO når kommunen har avslått en henvisning. 
For å kunne motta denne hjelpen må fastlegen henvise barnet til privat logoped etter avslaget.

Logoped

Hva tilbyr vi?

Logopedene gir hjelp til barn og ungdom fra 0 – 16 år som har vansker med uttale/språklyder, taleflyt og/eller stemme.

Vi kan hjelpe med å:

  • Veilede foreldre eller personalet i barnehage og skole.
  • Gi barnet direkte trening på bakgrunn av logopedisk utredning. 
  • Kartlegge for en eventuell videre henvisning

Hvem kan bli henvist?

  • Barn med taleflytvansker kan henvises og få plass hele året.
  • Barn med r-vansker kan henvises fra 1. klasse.
  • Barn med s-vansker kan henvises fra 2. klasse. 

Konsultasjon

Hvis du er i tvil om saken bør henvises til logoped, ta gjerne kontakt med en av våre logopeder på telefon eller e-post for å snakke om saken. 

Slik henviser du

Foreldre, barnehage, skole eller behandler kan henvise barnet til logoped. Foresatte må samtykke i henvisningen. 
 
Husk å fylle ut og legge ved rapport for henvisning til logoped (DOCX, 47 kB), samt ferdig utfylt screening (PDF, 736 kB) når du sender søknaden.
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontakt oss

Tlf: 37 01 33 18
(kl. 09:00-15:00)

Logopeder
Turid Lilleholt Torp
Tlf: 48 86 50 54

Margarethe Langfeldt
Tlf: 95 70 55 69

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal