Logoped

Hva tilbyr vi?

Logopedene gir hjelp til barn og ungdom fra 0 – 16 år som har vansker med uttale/språklyder, taleflyt og/eller stemme.

Vi kan hjelpe med å:

  • Veilede foreldre eller personalet i barnehage og skole.
  • Gi barnet direkte trening på bakgrunn av logopedisk utredning. Hjelpen kan gis hjemme, på skolen/ i barnehagen eller hos logopeden.
  • Kartlegge for en eventuell videre henvisning

Konsultasjon

Hvis du er i tvil om saken bør henvises til logopedtjenesten, ta gjerne kontakt med en av vår logopeder på telefon eller e-post for å snakke om saken. 

Slik går du frem ved henvisning

Foreldre, barnehage, skole eller behandler kan henvise barnet til logoped. Foresatte må samtykke i henvisningen
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinfo

Logopedtjenesten
Tlf. 37 01 33 18 (kl. 09:00-15:00)

Logopeder
Turid Lilleholt Torp, tlf: 488 65 054
Margarethe Langfeldt, tlf: 957 05 569

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal