Forsterkede skoletilbud - Arendal kommune

Forsterkede skoletilbud

Lunderød skole og resurssenter- et grunnskoletilbud til elever fra hele kommunen med autisme, store sammensatte lærevansker og multifunksjonshemning.

Sandum skole - et alternative opplæringssted med spesialpedagogisk tilbud for elever i Arendal kommune på 8. – 10. trinn