Skoleskyss

Når kan du få skoleskyss?

For å ha rett på skoleskyss må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2. - 10. klassinger.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du ha rett til skoleskyss dersom du:

  • går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder

Slik søker du

Ordinær skoleskyss

Ingen søknad.
Agder kollektivtrafikk definerer avstanden mellom hjem og skole og tildeler skyss til de som har rett til det. Det er skolene som deler ut skysskort.
Er du uenig i oppmålingen, sendes klage til Agder Kollektivtrafikk AS, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand eller på e-post til skoleskyss@akt.no.

Særlig farlig skolevei

Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig farlig skolevei blir behandlet av Arendal kommune. Foresatte må begrunne hva som er særlig farlig skolevei.
Fyll ut søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei
Søknadsfrist 1. april.

Skyss ved delt bosted

En elev som etter avtale bor tilnærmet likt hos begge sine foreldre kan kan ha rett til skyss fra begge bosted.
Fyll ut skjemaet Innmelding av elev med delt bosted
Søknad leveres på skolen.

Skyss ved funksjonshemming eller varig sykdom

Fyll ut skjemaet. Søknad om spesialskyss
Søknad leveres på skolen innen 20. mai.
NB: du må søke hvert år.

Skyss ved midlertidig sykdom eller skade

Fyll ut skjemaet Søknad om kortvarig skoleskyss
Søknad leveres på skolen.

Skyss ved fergeskyss

Fyll ut skjemaet Søknad om fergeskyss
Søknad leveres på skolen innen 20. mai.
NB: du må søke hvert år.

Søknad om skysstilskudd

Fyll ut skjemaet Søknad om skysstilskudd
Søknad leveres på skolen innen 20. mai.
NB: du må søke hvert år.

Kontakt oss

Skoleskyss
Frode Olsen
Tlf: 95 05 37 86

Særlig farlig skolevei
Gunn Brekka
Tlf: 91 30 52 97

Forsinket buss/bussen kommer ikke
Kontakt den enkelte skole
Alle skoler i Arendal