iPad og skole - tips til bruk av nettbrett

Vi får av og til spørsmål fra foreldre, andre skoler og barnehager om vi bruker nettbrett i undervisningen og hva vi bruker av apper. Vi er i ”startgropa” på dette feltet, men tenkte vi kunne dele noen av våre erfaringer med nettbrett hos oss på Pegasus.

Først vil jeg informere om at vi har kun iPad som nettbrett, men det vil være nærmest identisk tilgjenglighet og utvalg på andre androidbaserte nettbrett som for eksempel Samsung.

På vår base ser vi på iPad som et veldig godt supplement til undervisningen, men hos oss er det fortsatt en betydelig mindre del av undervisningen enn den tradisjonelle undervisningen i form av 1:1 og gruppe.
 
Før vi bruker iPad i undervisningen må vi kartlegge hvordan eleven klarer å bruke en iPad. Det er flere ting som er viktig å kartlegge ved bruk av ipad, som syn, motorikk og kognitiv forståelse for bruk av ipad.
 
iPad er en fin måte å få andre innfallsvinkler til de oppgavene vi jobber med. Derfor er vi nøye på å se til at oppgavene vi gir på iPad, samsvarer i forhold til innhold og nivå, med oppgavene elevene jobber med 1:1/gruppe. Nye innfallsvinkler er viktig for å gi eleven best mulig forståelse og erfaring på det området det jobbes med, og med flere innfallsvinkler går man heller ikke så fort lei. Ipaden kan også brukes som et ledd i generalisering av en lært ferdighet.
 
Vi ser også hos noen elever at det er positivt at tilbakemeldingen på en oppgave kommer fra iPaden. For eksempel når en oppgave ikke blir løst, så uteblir en belønning i form av jubelrop/et fint bilde osv.. Det kan for noen være lettere å akseptere, enn når tilbakemeldingen kommer fra en person. En iPad vil alltid presentere og svare på oppgavene likt, ikke personavhengig.
 
Vi har også benyttet iPad som en ren belønning for noen elever. Trening av ulike ferdigheter kan for eksempel belønnes med 10 minutter med et bestemt spill/video/bilder osv..
 

Apper

Det finnes mange områder hvor man kan bruke iPad i undervisning. På Lunderød skole og ressurssenter omfatter begrepet undervisning mer en det tradisjonelt gjør i vanlig skole, og derfor er området hvor iPad kan brukes også større. Det er ingen tvil om at det er en veldig spennende utvikling av apper for nettbrett. Det finnes mange bra apper av høy kvalitet, samtidig som det finnes enda flere av dårlig kvalitet.
 
Muligheten for å teste ut gratis versjoner av apper med redusert antall oppgaver eller reklamebanner er veldig positivt. På den måten kan man få et innblikk i hvordan appen fungerer, hva slags innstillingsmuligheter som er tilgjengelig, og en vurdering på om appen er verdt prisen den koster. Vi tester aldri ut gratisversjoner sammen med elever, kun for personalet. Vi vil ikke ha de forstyrrende elementene i gratisversjoner tilstede når elevene skal bruke appene.
 
Å søke etter apper er en utfordring. Det finnes mange apper og det er derfor vanskelig å finne frem til riktig app. Man kan søke etter ferdigheter man vil øve på som: sortering, matching, sekvenser osv(søk gjerne på engelsk også). Det er også mulig å søke på diagnose for å finne apper som kan være nyttige, men vi opplever at det er helst autisme som gir en del treff. Det er på godt og vondt, fordi utviklere ser mulighet for å nå ut til en stor gruppe ved å ”tagge” appen sin med autisme. Det betyr ikke nødvendigvis at appen er spesielt tilrettelagt for barn med autisme. Så hovedregelen er å være kritisk. Men en god app som er ”tilpasset” for barn med autisme vil kunne passe for langt flere.
 
Når vi vurderer apper er det flere områder vi kikker på. Først og fremst må vi vurdere appen opp mot hvilke elever som skal bruke den. Men vi har også noen generelle kriterier vi ser etter:
 
  • Det visuelle:  Er det enkelt for eleven å se hvilken oppgave som skal løses eller er det for mange andre forstyrrende elementer som tar fokus vekk fra oppgaven? Er det mulig å gjøre endringer på det visuelle i innstillingene til appen?

  • Det auditive: Er lydene/musikken en støtte i appen eller blir det et forstyrrende element? Kan lyden fjernes? Er det mulig å lese inn egen stemme?

  • Det pedagogiske: Hvor mange oppgaver inneholder appen? Er det en progresjon i oppgavene? Kan appen registrere svar? Kan man velge start nivå?

Det vi har erfart er at det er store individuelle forskjeller når det gjelder hvilke apper som passer til de ulike elevene våre. Sett av god tid til å teste ut apper, og regn med at det vil være en god del apper du må forkaste før du finner de som fungerer godt.
 

Pris og kjøp av apper

Prisnivået på apper er ofte mellom 20kr-100kr. Det finnes også langt mer kostbare apper, men for at vi skal investere i slike apper må de være veldig fleksible og svært innholdsrike i forhold til hva man må betale. Du kan også være heldig å finne apper som fungere godt og som er helt gratis, men det er langt mellom disse appene.  
 
Kjøp av apper. Hvis man har en privat iPad som man kjøper apper til, kan man legge inn kredittkortinformasjonen sin på iPaden. På den måten kan man handle i appstore fra iPaden. Som en sikkerhet bør man alltid forhindre at barn/elever kan kjøpe selv. På en iPad kan man gå inn på:
 
Innstillinger
 
Generelt
 
Aktiver restriksjoner
 
Under ”Krev passord” velg ”Umiddelbart”.
 
Velg også bort ”Kjøp i app”.
 
Det er også mulig å gjøre flere begrensninger under ”Restriksjoner”.
 
Er det en iPad som eies av en arbeidsplass, kan det være greit å benytte seg av apples gavekort, som man kan kjøpe på ulike mat butikker, bensinstasjoner, elektrobutikker osv. På den måten unngår man å registrere kredittkort på ipaden, og man har god kontroll på beløpet som er tilgjengelig å handle for.
 

Begrensing/låsing av iPad

 
Det er mulig å gjøre noen begrensninger på en iPad. Det er mulig å hindre at eleven går ut av et program ved å trykke på tilbakeknappen nederst på iPaden. For å gjøre denne innstillingen, gå til:
 
Innstillinger
 
Tilgjengelighet   
 
Generelt
 
Slå på ”Begrenset tilgang”  
 
Når du er i en app som du vil låse: trippeltrykk på knappen nederst på ipaden.
 
Nederst på skjermen nå kan du velge:
  • hvilke knapper som skal låses
  • om det skal være mulig å bruke skjermen aktivt
  • om det skal være en låst for en hvis varighet (Feil rettet 1/9)
 
Du kan også marker områder i appen som du ikke vil skal være mulig å trykke på. Det kan for eksempel være en knapp som barnet kan trykke på for å komme tilbake til hovedmeny i appen.
 
Øverst til høyre trykker du ”Start” når du er klar. Du blir så bedt om å slå inn en kode, slik at bare den som kan kode kan deaktivere begrenset tilgang.
 
Det finnes også mer avanserte funksjoner som mange tror ikke er mulig på iPad (uten jailbreak).
 
Man kan lage undermapper i en mappe.
 
Man kan skjule absolutt alle app’er og ikoner, utenom de app’ene du vil skal være tilgjengelig for eleven.
 
Eksempelvis har vi en iPad hos oss som kun har 4 app’er tilgjengelig, ingen ting annet.
 
Her er løsningen (beskrevet på engelsk):
 
 
 
Lykke til!
Fant du det du lette etter?