Storebjørn

Storebjørn er avdelingen for elever med multifunksjonshemninger og store og sammensatte lærevansker.

Dette skoleåret har vi fire elever. Hovedmål på Storebjørn er kommunikasjon og samspill, samt innflytelse på og delaktighet i egen hverdag. Det at elever kan bli i stand til å velge gir stor medvirkning i eget liv.

Dette gjøres blant annet gjennom bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

For elevene på Storebjørn er det viktig at skoledagen er forutsigbar og oversiktlig.  Dagen starter med morgensamling før elevene følger egen timeplan. Vi jobber etter prinsippene i TEACCH og blindemetodikk.

Vi ønsker at elevene våre får varierte og konkrete erfaringer og ukentlig har vi disse fellestimene:

 • Opplevelsestime, i stor grad knyttet til årstider. Gjennom rim, sanger og opplevelser får elevene erfaringer med saltvann, tang, skjell, snø, jord, frø og egg.
 • Kroppsbevissthetstime
 • Eventyrtime, eventyr med konkreter, sanger, rim og regler.
 • Samarbeidsklasse, 4. trinn på barneskolen er vår samarbeidsklasse. Elevene i 4. trinn kommer til Storebjørn og er med på sangsamling/eventyrtime.
 • Fys/mus, en time med elementer fra fysioterapi og musikk. Ledes av musikkterapeut.
 • Musikktime sammen med Orion v/ Lærke Forman

I tillegg har vi følgende temaer dette skoleåret:

 • Livet i fjæra
 • Høst
 • Foruts barneaksjon
 • Advent og jul
 • Vinter, snø og blåfarge
 • Påske
 • Vår
 • 17. mai
 • Sommer

Motorisk trening er en viktig og daglig del av skoledagen for flere av elevene.

Elevene våre har individuelle timer med musikkterapeuten Katja Gottschewski.

Orion

Orion er en base for inntil tre elever i videregående skole. Elevenes behov gjør at videregående skolegang på Sam Eyde er vanskelig. Vi samarbeider med Sam Eyde videregående skole, som også har det formelle ansvaret for elevene. Lunderød skole og ressurssenter har fag- og personalansvar.

Det nye tilbygget ble tatt i bruk i april 2016 og rommer også skolens fysioterapirom.

Skoleåret 2019/2020 er det to elever på basen.

Skoledagen 

Individuelle dagsplaner med symboler gir oversikt og forutsigbarhet.

Basen har faste morgensamlinger hver dag. Da gjennomgår vi dag, dato, måned, år og vær både på norsk og engelsk.

Elevene bytter på å være ordenselev og hjelpe til med å ordne kalenderen.

Tema på basen

Årstidene

FORUTS barneaksjon

Advent/jul

Karneval

Påske

 

Motorisk trening er en viktig og daglig del av skoledagen, og fysioterapeutene og personalet samarbeider om opplegget for den enkelte.

I naturlige situasjoner jobber vi med sosiale ferdigheter og dagliglivsferdigheter (ADL). Det er viktig at elevene blir mest mulig selvstendige, og det er et mål at de skal kunne delta i de fleste sosiale situasjoner.

I individuelle arbeidsøkter har elevene fagene norsk/kommunikasjon/språktrening, engelsk og matematikk tilpasset deres nivå. 

Elevene har individuell musikkterapi med musikkterapeut, og er også med på hver sin gruppe med elever fra andre baser.

Kontaktinfo