Storebjørn

Storebjørn er avdelingen for elever med multifunksjonshemninger og store og sammensatte lærevansker.

Dette skoleåret har vi fire elever. Hovedmål på Storebjørn er kommunikasjon og samspill, samt innflytelse på og delaktighet i egen hverdag. Det at elever kan bli i stand til å velge gir stor medvirkning i eget liv.

Dette gjøres blant annet gjennom bruk av alternativ og supplerende  kommunikasjon (ASK).

For elevene på Storebjørn er det viktig at skoledagen er forutsigbar og oversiktlig. Vi jobber etter prinsippene i TEACCH og blindemetodikk.

Vi ønsker at elevene våre får varierte og konkrete erfaringer.

Ukentlig har vi disse fellestimene

 • Sansetime, ulike sanser tas i bruk samt det å oppleve kontraster (myk-hard, varm-kald)
 • Opplevelsestime, i stor grad knyttet til årstider. Gjennom rim, sanger og opplevelser får elevene erfaringer med saltvann, tang, skjell, snø, jord, frø og egg.
 • «Mattetime», kroppsbevissthetstime
 • Eventyrtime, eventyr med konkreter, sanger, rim og regler.
 • Samarbeidsklasse, 4. trinn på barneskolen er vår samarbeidsklasse. Elevene i 4. trinn kommer til Storebjørn og er med på sangsamling/eventyrtime.
 • Fys/mus, en time med elementer fra fysioterapi og musikk. Ledes av musikkterapeut.

I tillegg har vi følgende temaer dette skoleåret:

 • Livet i fjæra
 • Høst
 • Foruts barneaksjon
 • «Lisen får ikke sove»
 • Advent og jul
 • Vinter, snø og blåfarge
 • Påske
 • Vår
 • 17. mai
 • «De tre bukkene Bruse»
 • Sommer

Motorisk trening er en viktig og daglig del av skoledagen for flere av elevene.

Elevene våre har individuelle timer med musikkterapeutene Katja og Lærke.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo