Sirius

Skoleåret 2019/2020 er det 5 elever på Sirius fra 2. til 9. trinn.

Basen er ny dette skoleåret og den bygges opp etter TEACCH-metodikken med vekt på struktur, oversikt og forutsigbarhet. Alle elevene har sin egen dagsplan og arbeidsplan som de følger hver dag.

Noen elever bruker ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)

Skoledagen

Basen har fast morgensamling hver dag hvor elevene gjennomgår dag, dato, måned, år, årstid og været.

Elevene får både individuell undervisning og gruppeundervisning. Gruppetimene tar utgangspunkt i fagene samfunnsfag, naturfag, KRLE, kunst og håndverk og mat og helse. Det varierer hvor mange gruppetimer hver enkelt deltar på etter hvilket funksjonsnivå de ligger på.

Vi har faste årlige temaer:

 • Oppstart – vi blir kjent
 • Livet i fjæra
 • Solidaritetsaksjonen
 • Advent/jul
 • Påske/vår
 • Sommer

Eksempler på andre gruppetimer:

 • - ART-time hvor det trenes på sosiale ferdigheter som å vente på tur, dele med andre, hjelpe andre, gi et kompliment og si unnskyld.
 • - Teater/eventyrtime hvor det vektlegges sang og drama med utgangspunkt i kjente eventyr.
 • - Fysisk aktivitetstime i regi av elever fra idrettslinja på Sam Eyde videregående skole.
 • - Bading i basseng og en time hver uke med fysisk aktivitet.
 • - Munnmotoriske øvelser


Noen elever har individuell eller gruppetime med musikkterapeut.

Elevene øver også på å bli selvstendige og klare hverdagslige gjøremål. (Kle av og på seg, spise, rydde av bord, dekke på bord osv)