Orion

Orion er en base for inntil tre elever i videregående skole. Elevenes behov gjør at videregående skolegang på Sam Eyde er vanskelig. Vi samarbeider med Sam Eyde videregående skole, som også har det formelle ansvaret for elevene. Lunderød skole og ressurssenter har fag- og personalansvar.

Det nye tilbygget ble tatt i bruk i april 2016 og rommer også skolens fysioterapirom.

Skoleåret 2018/2019 er det tre elever på basen: I tillegg til den eleven som tilhører videregående skole, har to elever fra en annen base tilhørighet på Orion i år. 

Skoledagen

Individuelle dagsplaner med symboler gir oversikt og forutsigbarhet.

Basen har faste morgensamlinger hver dag. Da gjennomgår vi dag, dato, måned, år og vær både på norsk og engelsk.

Elevene bytter på å være ordenselev og å ordne kalenderen.

Gruppetimer og tematimer

I gruppe- og tematimer kommer to elever fra Lillebjørn og deltar sammen med elevene på Orion. Dette skoleåret har vi følgende timer:

Gruppetimer (Fast gjennom hele året)

 • ART
 • Fysisk aktivitet (Røris)
 • Mat og helse
 • Musikk m/musikkterapeut
 • Eventyr
 • Sang og musikk

Tematimer (I perioder)

 • Bli kjent
 • Livet i fjæra
 • Årstider
 • FORUT barneaksjon
 • Årstidene
 • Advent/jul, påske/vår
 • Karneval

Motorisk trening er en viktig og daglig del av skoledagen, og fysioterapeutene og personalet samarbeider om opplegget for den enkelte.

I naturlige situasjoner jobber vi med sosiale ferdigheter og dagliglivsferdigheter (ADL). Det er viktig at elevene blir mest mulig selvstendige, og det er et mål at de skal kunne delta i de fleste sosiale situasjoner.

I individuelle arbeidsøkter har elevene fagene norsk/kommunikasjon/språktrening, engelsk og matematikk tilpasset deres nivå.  I disse øktene jobber vi også med oppgaver i tilknytning til tema.

 

 

Kontaktinfo