Lillebjørn

Skoleåret 2018/2019 er det 8 elever på Lillebjørn fra 3. til 10. trinn.

Basen er bygget opp og innredet ut fra TEACCH – metodikken. Det vil si struktur, oversikt og forutsigbarhet.  Alle elevene har egne dagsplaner.

Skoledagen:

Basen har fast morgensamling hver dag. Da gjennomgår dag/dato/år og vær. Ny ordenselev hver dag ordner kalenderen og har andre praktiske gjøremål.

Hver 3.time er en gruppetime der elevene jobber med tema. Hver 4.time er også en gruppetime. Disse timene er ledet av miljøterapeut/arbeider etter veiledning fra spesialpedagoger. Disse timene er ART, sang/musikk, fysisk aktivitet, munnmotorikk og eventyrtime. Elevene deltar i disse 4.timene etter individuelle behov.

Tematimer:

Vi har faste årlige temaer:

  • Oppstart – vi blir kjent
  • Livet i fjæra
  • Solidaritetsaksjonen
  • Advent/jul
  • Påske/vår
  • Sommer

I tillegg skal vi i år ha temaene sunn/usunn mat. Elevene får kjennskap til de ulike kategoriene mat og hva det er lurt å spise mye av.

Vi skal også ha tema» Yrker». Vi skal ta for oss butikkyrket, tannlege og frisør.

Miljø/søppelsortering vil være et gjennomgående tema hele skoleåret.

Tematimene tar utgangspunkt i naturfag, samfunnsfag, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) og kunst & håndverk.

Oppgaver fra temaer tas periodevis inn i individuelle opplegg; for eksempel matche oppgaver, spill, leseøvinger eller andre fordypninger.

Elevene har alle fysisk aktivitetstime tilnærmet daglig, individuelt eller i gruppe.

I perioden september til mai er det faste svømme/badetimer  hver uke.

Alle elevene har fagene norsk/kommunikasjon/språktrening og matematikk i sine individuelle arbeidsøkter, ut fra sitt eget nivå.

Elevenes planer beskriver også arbeid med sosiale ferdigheter og dagliglivets ferdigheter (ADL). Elevene deltar ukentlig i ART-time der det øves på sosiale ferdigheter.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo