Lillebjørn

Skoleåret 2019/2020 er det 7 elever på Lillebjørn fra 4. til 10. trinn.

Basen er bygget opp og innredet ut fra TEACCH – metodikken. Det vil si struktur, oversikt og forutsigbarhet.  Alle elevene har egne dagsplaner.

Skoledagen:

Basen har fast morgensamling hver dag. Da gjennomgår dag/dato/år og vær. Ny ordenselev hver dag ordner kalenderen og har andre praktiske gjøremål.

Hver 3.time er en gruppetime for noen av elevene der de jobber med tema. Det er også en ART-gruppe på mandager som enkelte elever deltar i.

Tematimer:

Vi har faste årlige temaer:

  • Oppstart – vi blir kjent
  • Livet i fjæra
  • Solidaritetsaksjonen
  • Advent/jul
  • Påske/vår
  • Sommer

I tillegg skal vi i år ha temaet "Høst - form og farge". Elevene får kjennskap til de ulike kjennetegnene for årstiden og hvilke farger som er høstfarger. Elevene skal bruke ulike formingsteknikker.

Vi skal også ha temaet "Meg selv". Dette temaet vil bli belyst noe forskjellig ut fra gruppen og elevenes behov.

Tematimene tar utgangspunkt i naturfag, samfunnsfag, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) og kunst & håndverk.

Oppgaver fra temaer tas periodevis inn i individuelle opplegg; for eksempel matche oppgaver, spill, leseøvinger eller andre fordypninger.

Elevene har alle fysisk aktivitetstime tilnærmet daglig, individuelt eller i gruppe.

I perioden september til mai er det faste svømme/badetimer  hver uke.

Alle elevene har fagene norsk/kommunikasjon/språktrening og matematikk i sine individuelle arbeidsøkter, ut fra sitt eget nivå.

Elevenes planer beskriver også arbeid med sosiale ferdigheter og dagliglivets ferdigheter (ADL). Elevene deltar ukentlig i ART-time der det øves på sosiale ferdigheter.

Kontaktinfo