Jupiter

Elever

Skoleåret 2019-2020 er det 4 elever på Jupiter fra 8. til  10.trinn. Basen er bygget opp og innredet ut fra TEACH-metodikken. Det vil si struktur, oversikt og forutsigbarhet. Alle elevene har egne dagsplaner.

Skoledagen

Elevene starter skoledagen med faste morgensamlinger hver dag. Da gjennomgås dag/dato/måned/år og vær. Ny ordenselev velges for hver uke, og har ansvar for å ordne kalender og andre praktiske gjøremål. Undervisningen på Jupiter foregår både i grupper og individuelle timer i norsk, matematikk og engelsk tilpasset den enkelte elev.
Det å jobbe i grupper gir elevene øving på sosiale ferdigheter, tilhøre et fellesskap, lære å ta hensyn til fellesskapet, vise omsorg og vennskap. Gruppeundervisning gir rom for variasjon, læring av hverandre og samtidig tilpasset undervisning. Basen har nært samarbeid sammen med 2 andre elever fra ungdomsskolen der vi ser nyheter sammen (nrk-supernytt), har gruppetimer med felles temaer, Mat &Helse og Kunst & Håndverk. Det blir lagt stor vekt på folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema som kan bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Tematimer 

Tematimene tar utgangspunkt i naturfag, samfunnsfag, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) . Det jobbes med tverrfaglige prosjekter der elevene jobber med emner ut fra sine interesser som munner ut i powerpoint-presentasjoner, enkle foredrag eller utstillinger. Elevene har musikktime ukentlig. I mat & helse timene er det fokus på sunn mat /frukt og grønnsaker. Elevene har fysisk aktivitet hver dag med turer i nærmiljø, leik eller kroppsøving med vekt på kondisjonstrening.

 • Bli kjent uker - utflukter og turer i nærmiljøet sammen med Asdal ungdomsskole
 • Kommunevalg
 • Solidaritetsaksjon – Forut barneaksjon som avsluttes med aksjonskveld 31.oktober
 • Vis med avis
 • Eventyr
 • Advent/jul
 • Bok-uker
 • Bli kjent med en forfatter/lage powerpoint
 • Karneval
 • Påske
 • Kjennskap til nærmiljøet
 • Hvorfor markerer vi 1.og 17.mai
 • Hvorfor markerer vi Kristi-himmelfartsdag og pinse
 • Forberedelse til ny skole – Sam Eyde
 • Sommer-utflukter i nærområde

I tillegg til de tradisjonelle skolefagene jobber vi med:

Art

Art, som handler om å håndtere de utfordringene vi møter i hverdagen. ART er et multimodalt program, som betyr at det inneholder komponenter som fokuserer på ulike aspekter ved sosial fungering; Her trenes det på ferdigheter som å hilse, vente på tur, si unnskyld, si takk, gi et kompliment, dele med andre og lytte. Timen har fast struktur og treningen inneholder avslapping til musikk, rollespill, leker og en liten overraskelse til slutt.

Meg selv

Temaer er fysisk og psykisk helse, kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner.  Voldsforebyggende og livsmestrende opplæring fra Salaby sine temasider. Det blir vist filmer fra NRK tv, Sånn er jeg og sånn er det.  Norsk serie om barn som har en ekstra utfordring. Meg selv timene har gjennomgående temaer hele skoleåret.

Kontaktinfo

Jupiter
Tlf: 902 73 947 
​Personalet på Jupiter