Jupiter

Skoleåret 2018-2019 er det 5 elever på Jupiter fra 4.trinn til 9.trinn. Basen er bygget opp og innredet ut fra TEACH-metodikken. Det vil si struktur, oversikt og forutsigbarhet.
Alle elevene har egne dagsplaner.

Skoledagen                                                                                                                                                                          
Basen er delt inn i to grupper, 1 og 2.  På gruppene er det henholdsvis 3 og 2 elever med adskilte klasserom. Gruppe 2 skal etter hvert ha sin undervisning på ressurssenteret når utbygging er ferdigstilt. Gruppe 1 har faste morgensamlinger hver dag. Da gjennomgås dag/dato/måned/år og vær. Ny ordenselev for hver uke. Ordenselev har ansvar for å ordne kalender og andre praktiske gjøremål. Undervisningen på Jupiter foregår både i grupper og individuelle timer i norsk, matematikk og engelsk tilpasset den enkelte elev.
Det å jobbe i grupper gir elevene øving på sosiale ferdigheter, tilhøre et fellesskap, lære å ta hensyn til fellesskapet, vise omsorg og vennskap. Gruppeundervisning gir rom for variasjon, læring av hverandre og samtidig tilpasset undervisning.

Tematimer dette skoleåret:

 • Oppstart-bli kjent
 • Livet i fjæra
 • Vennskap-være sammen gutter og jenter
 • Barneaksjon-Forut
 • Vis med avis
 • Høytider
 • Se opp på himmelen; planeter som finnes i solsystemet
 • Bokuke/bli kjent med en forfatter/kunstner
 • Meg selv og kroppen min
 • Vår-1.mai-17.mai
 • Arendal museum-Kuben
 • Sommer-utflukter i nærområde

Tematimene tar utgangspunkt i naturfag, samfunnsfag, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) og kunst & håndverk. Det jobbes med tverrfaglige prosjekter der elevene jobber med emner ut fra sine interesser som munner ut i powerpointpresentasjoner, enkle foredrag eller utstillinger. Elevene har felles musikktime med musikkterapeut ukentlig.  de har også to timer i uka sammen med 3 andre elever fra ungdomstrinnet i faget mat & helse. Elevene har fysisk aktivitet tilnærmet daglig fra svømmetimer, turer i nærmiljø eller lek i friminutt.

Utenom de tradisjonelle skolefagene jobbes det med:
                                                                                
Art, som handler om å håndtere de utfordringene vi møter i hverdagen. ART er et multimodalt program, som betyr at det inneholder komponenter som fokuserer på ulike aspekter ved sosial fungering; Her trenes det på ferdigheter som å hilse, vente på tur, si unnskyld, si takk, gi et kompliment, dele med andre og lytte. Timen har fast struktur og treningen inneholder avslapping til musikk, rollespill, leker og en liten overraskelse til slutt.                                                                                                                                        

Meg selv. Filmer fra NRK tv, Sånn er jeg og sånn er det.  Norsk serie om barn som har en ekstra utfordring å leve med. Serien skal bevisstgjøre eleven på seg selv, hjelpe til å få et godt selvbilde, økt empati og samtaler og forståelse om seg selv og andre.

Gruppe 2 har faste morgensamlinger hver dag og egne dagsplaner og arbeidsplaner som følges. Planer er laget ut fra den enkelte elevs behov. Det legges stor vekt på språk og grunnleggende begreper, lek og sosiale ferdigheter. Det blir øvd på å bli mest mulig selvstendige og mestre dagligdagse gjøremål som å kle av og på seg, spise, rydde på og av bord osv.                                                                                                       

Tematimer dette skoleåret:

- Bli kjent
- Innarbeiding av daglige rutiner
- Sang og bevegelse
- Forut barneaksjon
- Høytider
- Eventyr 
                                                                                                                                                          

Tematimene tar utgangspunkt i naturfag, samfunnsfag, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) og kunst & håndverk. Oppgaver fra temaer tas i periodevis inn i individuelle opplegg som kan være å matche oppgaver, spill, lese bøker eller andre fordypninger. Elevene har fagene norsk/kommunikasjon/språktrening og matematikk i sine individuelle arbeidsøkter, ut fra sine nivå.  Daglig opplever elevene fysisk aktivitet ved å være i skolens nærområde og i lek med andre elever.                                    

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Jupiter
Tlf: 902 73 947 
​Personalet på Jupiter