Mobbeombudet

Klikk for stort bildeJeg heter Guro Haslekås Solheim og jeg er mobbeombud for alle barn og ungdom i Arendal. Min jobb er å bidra til at barn og ungdom får oppfylt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehagen, på skolen og på fritiden. Jeg jobber for at alle skal ha det bra!

Alle kan spørre meg om hjelp eller veiledning i saker som gjelder mobbing.

Hva kan mobbeombudet hjelpe med?

Mobbeombudet kan hjelpe med mange ting som handler om barn og unges rett til å ha det trygt og godt på skolen, i barnehagen og på fritiden. Mobbeombudet kan for eksempel:

  • gi råd til barn, unge og foresatte om hvordan de kan gå frem for å kontakte skolen eller barnehagen om mobbingen
  • veilede i fastlåste konflikter 
  • gi bistand til barnehage- og skoleledelse for å sikre et trygt og godt miljø for barn og unge

Mobbeombudet jobber på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. 

Hvem kan kontakte mobbeombudet? 

Alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak kan kontakte mobbeombudet. Det kan være deg som er elev eller foresatte, men også ansatte i skole og barnehage og dere som jobber i lag og foreninger. Mobbeombudet taler barnas og elevenes sak.

Mobbeombudet har taushetsplikt. 

Hvordan ta kontakt?

Ta gjerne kontakt med meg på telefon eller e-post. Du kan også sende en melding i skjemaet under. Husk at du ikke må skrive sensitive opplysninger i e-posten eller i skjemaet.

Husk å ikke oppgi sensitiv informasjon i meldingen.Husk å ikke oppgi sensitiv informasjon i meldingen.
Felt merket med * må fylles ut

 

Les mer om hva slags hjelp elever i skolen har krav på og hva du kan gjøre hvis du, barnet ditt eller andre blir mobbet.

Les mer om mobbing i barnehagen.

Kontakt oss