Blir du mobbet? - Arendal kommune

Blir du mobbet?

Blir du mobbet? Si ifra til en voksen

Alle elever har rett til å ha det bra på skolen. Hvis du blir mobbet eller plaget er det viktig at du forteller det til en voksen. Hvis du synes det er vanskelig eller flaut å fortelle om det, er du ikke alene. Det er helt normalt. Men det hjelper ikke å holde det inni seg.

Du kan ta kontakt med læreren din, helsesøster, foreldrene dine, venner, trener eller andre du kjenner. På nettsiden nullmobbing.no kan du lese mer om hvordan du kan si ifra eller hvem du kan snakke med. 

Hva er mobbing?

Mobbing er handlinger fra voksne eller barn/ungdom som krenker en persons opplevelse av å høre til og være betydningsfull for fellesskapet. 

Mobbing kan være mange forskjellige ting. Nettsiden nullmobbing.no gir gode eksempler på hva mobbing kan være

Film om et trygt og godt skolemiljø

Se Fylkesmannen og  ungdomsrådet i Aust- og Vest-Agders viktige beskjed til deg:

Kontakt oss

Kontakt skolen

Du kan ringe eller sende e-post til skolen din. Noen skoler har også et eget meldingsskjema for mobbing. 

Finn kontaktinfo til din skole.