Krigen i Ukraina - hva gjør Arendalsskolene? - Arendal kommune

Krigen i Ukraina - hva gjør Arendalsskolene?

Alle elever skal være trygge på skolen!

Alle barn og unge i Arendal skal kunne føle seg trygge. Krigen i Ukraina har berørt og skremt hele verden og det er naturlig at både barn og voksne blir redde og usikre. Det er ikke lett for barn og unge å forstå hvorfor dette skjer, og hva det betyr for dem og vennene deres.

I Arendalsskolene går det elever som kommer fra eller har familie i Ukraina, Russland og Hviterussland. Det bor også barn og ungdom som har opplevd krig og som husker hvor redde de var da de måtte flykte. Skolen skal ta imot alle elever og sørge for en trygg og god skoledag. Vi skal hver dag jobbe for å forebygge rasisme, diskriminering og utenforskap i skolen. Vi skal ha et særskilt fokus på at vi ikke skal ta med oss konflikten inn i skolene våre og ingen elever er parter i konflikten. Vi skal lære om konflikten og vi skal ta vare på hverandre.

Derfor er det viktig at alle ansatte på skolene kan trygge elevene og forklare hva som skjer. Vi er opptatte av at ansatte i skolen snakker om situasjonen i Ukraina med elevene. Alle skoler har fått praktisk hjelp til hvordan de kan snakke med elevene, og bruker Utdanningsdirektoratets nettsider som veileder. Alle ansatte har også et særskilt fokus på å følge med på at alle barna har det trygt og godt. Oppdager vi noen som ikke har det så er vi pliktige til å lage en aktivitetsplan for å trygge eleven og gjøre at skoledagen blir god.

Det vil komme flyktninger til Norge og Arendal

Arendal kommune jobber med å forberede seg på å ta imot flyktninger også fra denne krigen. Barn som flykter og kommer til Arendal vil ha rett og behov for en skoleplass. Det er viktig at alle, både ansatte og elever er forberedt til å ta imot disse barna på en god måte og inkludere dem i det fellesskapet som vi har på skolene våre. Alle barn er velkomne på våre skoler!

Råd til voksne 

Av og til glemmer vi voksne at barn og unge er spesielt sårbare for oppslag i media, for samtaler mellom voksne og ikke minst for informasjon de får gjennom sosiale medier. Barn og unge blir eksponert for mye urovekkende video og bildemateriale på sosiale medier. Barna er spesielt utsatt for dette på TikTok, men også Snapchat og Instagram har mye video og bilder som viser grusomme krigshandlinger.

Det er viktig at alle voksne følger med på hva barna ser på og blir eksponert for! Snakk med barna om at det kan være lurt å ta en pause fra enkelte sosiale medier. 

Alle barn trenger trygge voksne hjemme, på skolen og på fritiden som bryr seg og følger med!