Rutiner for skolen - spesialundervisning

Rutiner for skolens oppgaver knyttet til opplæringslovens §5.1

Viktig å huske:


Husk å opprettholde en kontinuerlig dialog med foreldrene gjennom hele henvisningsprosessen. Foreldrene skal samtykke til henvisning.

Oversik over alle skjemaer og rapporter for spesialpedagogiske tjenester

Gangen i saken:

  1. Skolen tar initiativ ifht. bekymring. Kontaktlærer drøfter med rektor og foreldre. Husk samtykkeerklæring.
  2. Ressursteam vurderer saken og foreslår interne tiltak på skolen
  3. Ressursteam evaluerer tiltak i samråd med PPT. Det utarbeides en pedagogisk rapport.
  4. Skolen lager henvisning som sendes til PPT sammen med pedagogisk rapport.
  5. Skolen mottar sakkyndig vurdering fra PPT og fatter på bakgrunn av denne et enkeltvedtak.
  6. Skolen utarbeider IOP
  7. Skolen utarbeider årsrapport
  8. Rehenvisning/nytt enkeltvedtak ved fortsatt behov for spesialundervisning