Mobilt team

Mobilt team er en kommunal støttetjeneste for alle grunnskolene i Arendal kommune. Vi er en del av enheten for spesialpedagogiske tjenester, og har tilholdssted på Sandum skole, Hove.

Vi bistår skolene i arbeid med elever eller grupper hvor det er atferdsutfordringer av ulike slag som for eksempel utagering, de ”stille” elevene, mobbing, klassemiljø og skolevegring.

Alle kan henvende seg til oss, skoler, foresatte og andre hjelpere.
Henvisningsskjema - mobilt team (PDF, 604 kB)

Vi ønsker å arbeide mest mulig forbyggende, derfor er det viktig for oss å bli kontaktet så tidlig som mulig når skolen opplever utfordrende atferd blant elevgrupper eller enkeltelever. Når vi er inne i saker er vi en ekstra ressurs som skal bidra til å finne de beste løsningene for eleven og skolen, og ikke minst blir vi til alle parter er fornøyd.

Vi er underlagt skolens taushetsplikt.

Mobilt team består av:
Asbjørn Theodor Thorsen
Mobil 91 70 67 01

Gro Anita Holm
Mobil 90 60 41 66