Kurstilbud fra PPT

Bestille kurs

Alle skoler kan bestille kurs ved å fylle ut skjemaet henvisning systemsak (DOCX, 60 kB). Skriv navnet på kurset dere ønsker. Flere skoler kan også gå sammen om å bestille kurs.

Logos – tolkning

Workshop med fokus på tolkning av ulike profiltyper.
Målgruppe: Spesialpedagogisk koordinator/lærere som er sertifisert for og som bruker Logos. 
Antall deltakere: maks. 8 stk
Varighet: 2-3 timer
Kursholdere: Stine Merethe Krogstad Nilsen og Elin Berge
 

Lese og skrivevansker - metodikk og forståelse

Kurset handler om lese og skrivemetodikk i forhold til elever med lese- og skrivevansker og dysleksi. Hvordan kan man hjelpe elever med lese og skrivevansker og dysleksi til en bedre og mer effektiv skolehverdag. 
Fokuset er på kartlegging og metoder for å øke leseferdighet og leseforståelse. Casedrøfting i grupper.
Målgruppen: Pedagoger og spesialpedagoger i skolen som jobber med elever som strever med lesing og skriving. 1.-10 klasse.
Antall deltakere: maks. 20
Varighet : 3 timer. 
Kursholder: Stine Merethe Krogstad Nilsen
 

Når barn blir sinte

For ansatte
Et kurs med fokus på å forstå barn som blir sinte. Mange strever med å ta imot sinne fra barn, selv når barnas sinne er berettiget. Barn kan også reagere med sinne eller avvisning når de føler seg triste eller redde og har behov for nærhet.
Kurset skal være til hjelp for å forstå barna med utgangspunkt i kunnskap om følelser og tilknytningen barna har til de voksne rundt seg.  
Arbeidskrav:  Reflektere over praksis og bli kjent med nye måter å tilnærme seg barn som blir sinte.
Målgruppe: For ansatte i barnehager
Kursholdere: Psykologene William Lødrup og Mari Rauk.
Dato/når: Etter avtale.
Sted: På den aktuelle enheten eller etter avtale.
Varighet: 1x3 timer.
Kurset er gratis.

Når barn er stille

For ansatte
Et kurs med fokus på forståelse av de stille barna. Barn som gjør lite ut av seg, avviser eller trekker seg unna andre kan lett bli oversett eller glemt. Stadig flere barn forteller at de opplever ensomhet.
Kurset skal være til hjelp for å forstå og kunne tilnærme seg disse barna med utgangspunkt i et følelses- og tilknytningsperspektiv. 
Arbeidskrav: Reflektere over egen praksis og utfordringer knyttet til tema.
Målgruppe: For ansatte i grunnskolen
Kursholdere: Psykologene William Lødrup og Mari Rauk.
Dato/når: Etter avtale.
Sted: På den aktuelle enheten eller etter avtale.
Varighet: 1x3 timer
Kurset er gratis.

Påmeldingsinfo Når Barn er sinte/Når barn er stille:
Henvend deg til en av kursholderne om du ønsker å bestille et av kursene til skolen eller barnehagen, gjerne i forbindelse med et personalmøte, foreldremøte eller lignende.
William Lødrup, william.lodrup@arendal.kommune.no, tlf: 915 71 991 eller
Mari Rauk, mari.rauk@arendal.kommune.no, tlf: 913 75 166. 
Vi forsøker å tilpasse oss alternative ønsker så lenge vi har kapasitet. 

Kontaktinfo

Kursholdere

William Lødrup
Tlf: 915 71 991

Stine Merethe Krogstad Nilsen
Tlf: 958 02 242

Elin Berge
Tlf: 915 67 157