Kurstilbud fra PPT - Arendal kommune

Kurstilbud fra PPT

Bestille kurs

Alle skoler og barnehager kan bestille kurs. Fyll ut skjemaet henvisning systemsak (DOCX, 60 kB). Skriv navnet på kurset dere ønsker. Flere skoler kan også gå sammen om å bestille kurs.

Våre kurs

Barn som utfordrer

Kurset handler om barn og unge som med sin atferd utfordrer oss i skole. Hvordan forstår vi deres atferd? Hvordan kan vi som fagpersoner møte disse barna? Og hvilke tiltak kan være hensiktsmessige? 
Målgruppe: ansatte i grunnskole
Deltakere: fagarbeidere og lærere
Varighet: 2-3 timer 
Kursholdere: Dainius Jetkevicius og David Aashamar
 

Dysleksi og lese- og skrivevansker – forebygging, forståelse og metodikk

Kurset er rettet mot forebygging, teori rundt lese- og skrivevansker/dysleksi samt på metoder for å øke leseferdighet og leseforståelse for disse elevene.
Målgruppe: Pedagoger og spesialpedagoger i skolen i 1.-10 klasse samt skoleledelsen.
Deltagere: Et kurs for barnetrinn og et for ungdomstrinn (to ulike kurs).
Varighet : 2 timer. 
Kursholdere: Kristine Mathiesen og Gunnar Lien.

 

Digitale hjelpemidler for elever med dysleksi/lese- og skrivevansker

Kurset handler om digitale hjelpemidler for elever som har dysleksi /lese- og skrivevansker. Fokuset er på informasjon om hvilke digitale hjelpemidler som er nyttige for elever med dysleksi/lese- og skrivevansker, samt utprøving av disse. Hvordan kan man hjelpe elever med lese og skrivevansker og dysleksi til en bedre og mer effektiv skolehverdag. 
Målgruppen: Pedagoger og spesialpedagoger i 1.-10 klasse samt skoleledelsen.
Antall deltakere: Hele lærerstaben.
Varighet: 2 timer. 
Kursholder: Kristine Mathiesen og Gunnar Lien.

 

Logos – tolkning

Workshop med fokus på tolkning av ulike profiltyper.
Målgruppe: Spesialpedagogisk koordinator/lærere som er sertifisert for og som bruker Logos. 
Antall deltakere: maks. 8 stk
Varighet: 2-3 timer
Kursholdere: Stine Merethe Krogstad og Caroline Johansen Lien. 
 

Læringmiljø

I dette kurset tar vi utgangspunkt i våre observasjoner fra jobben som PP-rådgivere og forskning på feltet. Vi har hovedfokus på hvordan man kan skape et godt læringsmiljø, blant annet ved å jobbe med klasseledelse, gode beskjeder, struktur og rutiner, støy- og trafikksoner, sosial kompetanse, og kartlegging av læringsmiljøet.
Målgruppe: for ansatte i grunnskole
Antall deltakere: 25
Varighet: 1,5 timer
Kursholdere: Camilla Carlsen, Caroline Lien, Cecilie Heimvik og Siri Aaserud

 

Språkvansker: Forståelse og arbeidsmetoder

Dette kurset er rettet mot forståelse av språkvansker: Hva er språkvansker, hva kommer språkvanskene av og hvordan kan vi best mulig tilrettelegge for barn med språkvansker i skolen?
Målgruppe: Personal på småskoletrinn (1-4). 
Antall deltakere: 10-20. 
Varighet: 1 – 2 timer 
Kursholdere: Janne Engebretsen, Janne Norli og Stine Krabbesund.

Kontakt oss