Kurstilbud fra PPT

Bestille kurs

Alle skoler kan bestille kurs ved å fylle ut skjemaet henvisning systemsak (DOCX, 57 kB). Skriv navnet på kurset dere ønsker. Flere skoler kan også gå sammen om å bestille kurs.

Logos – tolkning

Workshop med fokus på tolkning av ulike profiltyper.
Målgruppe: Spesialpedagogisk koordinator/lærere som er sertifisert for og som bruker Logos. 
Antall deltakere: maks. 8 stk
Varighet: 2-3 timer
Kursholdere: Stine Merethe Krogstad Nilsen og Elin Berge
 

Lese og skrivevansker - metodikk og forståelse

Kurset handler om lese og skrivemetodikk i forhold til elever med lese- og skrivevansker og dysleksi. Hvordan kan man hjelpe elever med lese og skrivevansker og dysleksi til en bedre og mer effektiv skolehverdag. 
Fokuset er på kartlegging og metoder for å øke leseferdighet og leseforståelse. Casedrøfting i grupper.
Målgruppen: Pedagoger og spesialpedagoger i skolen som jobber med elever som strever med lesing og skriving. 1.-10 klasse.
Antall deltakere: maks. 20
Varighet :3 timer. 
Kursholder :Stine Merethe Krogstad Nilsen
 

Innføring i Språk 5-6 screeningtest for språkvansker 

Språk 5 - 6 er en screeningtest for språkvansker hos aldersgruppen 5 til 6 år. Screening er det første nivået i en utredningsprosess.
Varighet: 1-2 timer.
Kursholder: Siri Linn Hommefoss
 

Klasseledelse

Gjennomgang og innføring i sentrale områder relatert til klasseledelse. 
Forskning, begrepsavklaring, utfordrende atferd, beskjeder, korrigering og konfrontering, relasjonsarbeid, struktur.
Antall deltakere: 10-25
Varighet: 3 timer.
Kursholder: Bjørnar Sørum
 

Angst

Innføring i og gjennomgang av sentrale angstlidelser. Forskning, forståelse, fange opp, legge til rette, kommunikasjon med elev og foresatte, bistå i forhold til hjelpeapparatet.
Antall deltakere: 10-25
Varighet: 3 timer
Kursholder: Bjørnar Sørum
 

Tilpasset opplæring innenfor eller utenfor det ordinære?

Tilpasset opplæring for elever med lærevansker innenfor eller utenfor det ordinære opplæringstilbudet?
Hvordan kan vi forstå muligheter og begrensninger i forhold til tilrettelegging for elever med særlige behov? 
Hvordan spesialundervisning oppstår og hvordan den kan avsluttes.
Antall deltakere: 10-25 
Varighet: 2 timer
Kursholder: Bjørnar Sørum
 

Mobbing

Hva er mobbing? Hvordan forstå mobbing som fenomen. Oppdage og stoppe mobbing. Forebyggende arbeid.
Målgruppe: For skoler og barnehager
Dato/sted: etter avtale
Antall deltakere: 10-40 
Varighet: 2-3 timer
Pris: Kurset er gratis.
Kursholder: Leder PPT, Bjørnar Sørum
Påmelding: Kontakt kursholder Bjørnar Sørum, tlf: 400 48 586
 

Når barn blir sinte

Et kurs med fokus på å forstå barn som blir sinte. Mange strever med å ta imot sinne fra barna sine, selv når barnas sinne er berettiget. Men barn kan også reagere med sinne eller avvisning når de føler seg triste eller redde og har be-hov for nærhet.Kurset skal være til hjelp for å forstå barna med utgangspunkt i kunnskap om følelser og tilknytningen barna har til de voksne rundt seg.
Arbeidskrav: Reflektere over praksis og bli kjent med nye måter å tilnærme seg barn som blir sinte. Det er sammenheng mellom kurs-dagene, og det forutsettes deltakelse alle dagene.
Målgruppe: For ansatte i barnehager
Kursholdere: Psykolog William Lødrup og sykepleier Anne Tveito.
Tid/sted: Etter avtale eller annonsert her på siden.
Varighet: 2 timer hver gang fordelt over tre ulike dager
Antall deltakere: Minst 10, maks. 20
Pris: Kurset er gratis.
Påmelding: Kontakt kursholderne hvis du ønsker å bestille et av kursene i katalogen til skolen og barnehagen, gjerne i forbindelse med et personalmøte, foreldremøte eller lignende. Vi forsøker å tilpasse oss alternative ønsker så lenge vi har kapasitet.

 

Når barn er stille

Et kurs med fokus på forståelse av de stille barna. Barn som gjør lite ut av seg, avviser eller trekker seg unna andre kan lett bli oversett eller glemt. Stadig flere barn forteller at de opplever ensomhet.
Kurset skal være til hjelp for å forstå og kunne tilnærme seg disse barna med utgangspunkt i et følelses- og tilknytningsperspektiv.
Arbeidskrav: Reflektere over egen praksis og utfordringer knyttet til tema.
Målgruppe: For ansatte i grunnskolen
Kursholdere: Psykolog William Lødrup og sykepleier Anne Tveito.
Tid/sted:  Etter avtale eller annonsert her på siden.
Varighet: 1x3 timer
Antall deltakere: Minst 15, maks. 40
Pris: Kurset er gratis.
Påmelding: Kontakt kursholderne hvis du ønsker å bestille et av kursene i katalogen til skolen og barnehagen, gjerne i forbindelse med et personalmøte, foreldremøte eller lignende. Vi forsøker å tilpasse oss alternative ønsker så lenge vi har kapasitet.
 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Kursholdere

William Lødrup
Tlf: 915 71 991

Bjørnar Sørum
Tlf: 400 48 586

Stine Merethe Krogstad Nilsen
Tlf: 958 02 242

Elin Berge
Tlf: 915 67 157

Siri Linn Hommefoss
Tlf: 993 88 213